Artykuły powiązane

Po wielu przyjemnościach związanych ze ślubem i weselem przychodzi czas na załatwienie rozmaitych formalności urzędowych. Jeżeli zmieniasz nazwisko i adres, to czeka cię wymiana dowodu osobistego i prawa jazdy. Jeśli jeszcze studiujesz – dużo formalności związanych ze zmianą nazwiska na uczelni.

Sprawy urzędowe
Aby wymienić dowód osobisty należy udać się do urzędu, wypełnić wniosek i dołączyć do niego dwie aktualne fotografie (koniecznie z odsłoniętym lewym uchem). Jako przyczynę wymiany dokumentu należy zaznaczyć zmianę danych. Warto wypełnić przy okazji specjalny pit dla urzędu skarbowego, informujący o zmianie serii i numeru dowodu tożsamości. Wyrobienie nowego dokumentu kosztuje 30 zł. Podobna wycieczka czeka nas do urzędu komunikacji. Potrzebna będzie jedna fotografia, a także wypełniony wniosek z prośbą o wymianę prawa jazdy z powodu zmiany danych. Wymiana dokumentu uprawniającego do jazdy kosztuje 75 zł. Wnioski o wymianę dokumentów najlepiej składać jednego dnia, aby wszędzie widniało to samo nazwisko i adres. Dokumenty z rozbieżnymi danymi bywają różnie postrzegane przez policję, warto więc tego typu sprawy załatwić jak najszybciej.

Dziekanat
Jeżeli postanowiłaś wyjść za mąż w trakcie studiów, to czeka cię załatwienie również formalności na uczelni. Po pierwsze trzeba wymienić legitymację. Do dziekanatu należy udać się z kserokopią aktu małżeńskiego, fotografią legitymacyjną, podaniem do prodziekana z prośbą o wymianę legitymacji, a także z dowodem wpłaty. Opłata w zależności od uczelni może się różnić, jednak zwykle jest to około 10zł. W podaniu należy napisać, z jakiego powodu wymieniasz legitymację, czyli zmiana danych osobowych lub adresu (o ile zmienił się adres zameldowania). Jeżeli przeprowadziłaś się, to dodatkowo konieczne będzie zaświadczenie o zameldowaniu. A co z indeksem? Na szczęście nie trzeba go wymieniać, a co za tym idzie biegać za wpisami do wykładowców. Wystarczy okazać akt małżeństwa w dziekanacie, a pani przekreśli nazwisko panieńskie i wpisze nowe. Sprawy komplikują się, jeśli chodzi o pracę dyplomową lub magisterską. Jeżeli obrona pracy magisterskiej przewidziana jest na kilka dni po ślubie, to koniecznie należy złożyć ją z nowym nazwiskiem. W przeciwnym razie tytuł uzyskany po obronie będzie nieważny, gdyż osoba z nazwiskiem panieńskim nie będzie już istniała.

Inne dokumenty
Jeżeli w pracy obowiązkowe są przepustki lub identyfikatory, to warto zgłosić chęć wymiany dokumentu, jeszcze na kilka dni przed ślubem. Tego typu formalności mogą się przedłużać w zależności od firmy, warto więc zasygnalizować zmianę danych odpowiednio wcześniej. Konieczne może być również dostarczenie nowej fotografii.

Nie zmieniać?
Są sytuacje, kiedy panna nie zamierza zmieniać nazwiska. Powody są różne. Część panien jest bardzo przywiązana do swojego nazwiska lub ma duże osiągnięcia na polu zawodowym. Wówczas zmiana nazwiska może okazać się niekorzystna. Inna kwestia dotyczy sytuacji, kiedy pan młody ma nazwisko, którego panna młoda mogłaby się wstydzić. Należy wówczas porozmawiać ze swoim wybrankiem i spokojnie wytłumaczyć mu swoje racje. Może się też okazać, że to pan młody będzie chciał przyjąć nazwisko swojej żony. W takiej sytuacji to pana młodego będzie czekała wycieczka po urzędach.