Artykuły powiązane

Ślub Cywilny
Oto lista niezbędnych dokumentów, które będziecie musieli okazać w Urzędzie Stanu Cywilnego.
AKT URODZENIA
Akt urodzenia musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, czyli musi zostać opatrzony okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego oraz podpisem. Oczywiście akt urodzenia musi być aktualny (jeżeli jest to odpis). Nasze urzędy uznają dokument za aktualny, jeżeli nie jest starszy niż 3 miesiące. Uwaga: niektóre kraje nie wydają odpisów aktu urodzenia, a obywatel jest posiadaczem jedynego oryginału. W takich przypadkach należy udać się do USC nie tylko z tłumaczeniem, ale i z kopią aktu urodzenia. USC mając wgląd w oryginał potwierdzą na kopii zgodność z oryginałem.

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
Dokument ten powinien zawierać:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • stan cywilny
 • adres (pożądane, aczkolwiek niekonieczne)
 • imię i nazwisko ojca
 • imię i nazwisko matki, jeżeli to możliwe również jej nazwisko panieńskie
 • regułkę: Obywatel (imię i nazwisko obcokrajowca) ......... zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z obywatelem Polski ......... (imię i nazwisko obywatela Polski).

  Zdanie to jest jedynie przykładem. Ze zdania ma jasno wynikać, że obcokrajowiec jest stanu wolnego i może wstąpić w związek małżeński.
  Uwaga: niektóre państwa nie wydają takiego dokumentu. USC posiadają listy tych państw. W takich przypadkach dokument ten nie jest wymagany, ale jest wymagane zezwolenie sądu. Dokument ten musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

  PASZPORT
  ZAŚWIADCZENIE O STAŁYM ZAMELDOWANIU ZE SWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

  Co do tego punktu jest niejasność, czy na przykład wystarczy karta pobytu z innego kraju. Praktyka wykazuje, że urzędy nie wymagają tego zaświadczenia.

  Wszystkie wymienione dokumenty, o ile nie są w języku polskim, wymagają tłumaczenia przysięgłego. Podczas ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego również konieczna będzie obecność tłumacza przysięgłego, który na bieżąco będzie tłumaczył całą uroczystość, a na końcu na dokumencie potwierdzi swoją pieczęcią, poprawność całego zdarzenia (o ile cudzoziemiec nie zna polskiego).

  Ślub kościelny
  Najważniejszym jest, aby cudzoziemiec był ochrzczony, po I Komunii Świętej i Bierzmowaniu. Jeżeli nie spełnia tego wymagania, można poprosić w parafii o udzielenie tych sakramentów. Prawdopodobnie istnieje możliwość przyjęcia trzech sakramentów na raz, ale o szczegóły należy wypytać w swojej parafii.

  O ile w USC potrzebna była obecność tłumacza, tak w kościele nie jest już konieczna, chyba, że ma to być ślub konkordatowy, wtedy jego obecność będzie obowiązkowa. Msza odprawiana jest w języku polskim, jedynie przysięgę małżeńską, każdy z przyszłych małżonków mówi w swoim języku. Odpowiednio wcześnie należy dostarczyć Księdzu tekst przysięgi w języku obcym, gdyż przyszły małżonek przysięgę powtarza po duchownym. Oczywiście może się zdarzyć, że ksiądz, nie znający tego języka, przekręci jakieś słowo, jednak najważniejsze są słowa przysięgi wypowiedziane przez obcokrajowca.

  A później już tylko pozostaje się weselić do białego rana!
  Wszystkim parom i małżeństwom wielonarodowościowym, życzymy pomyślności i radości we wspólnym życiu!

  "ACCENT" Centrum Tłumaczeń
  Anna Rodzik