„ŚLUBY PANIENŃSKIE, czyli Magnetyzm serca”. Komedia hrabiego Aleksandra Fredry. Początkowo (rok 1827) napisana wierszem nierymowanym i nosiła tytuł „Nienawiść mężczyzn”. W takiej postaci , jaką znamy ją do dzisiaj ukazała się w roku 1832.

Używamy tysięcy słów. Nie zastanawiamy się nawet dlaczego coś tak a nie inaczej nazwano, skąd na przykład to słowo pochodzi. I słusznie. Bo gdybyśmy zaczęli roztrząsać każ-de słowo, to nie wystarczyłoby nam czasu na rozmowę. Ale czasem warto wiedzieć. Na przykład co nieco o słowie ŚLUB.

Wesele - inaczej radość, wesołość; zwyczajowe uroczystości związane z zawarciem małżeństwa, występujące już od ludów pasterskich, ale dopiero u ludów rolniczych rozwinięte w wystawny, tłumny, kosztowny, wielodniowy ceremoniał z muzyką, tańcami, obfitością jadła i napitków, ze skomplikowanym programem tradycyjnych obrzędów o pochodzeniu magicznym, których pierwotnym celem było unieszkodliwienie demonów, odwrócenie roków, zapewnienie młodej parze pomyślności i licznego potomstwa.