Artykuły powiązane

Czym są nauki przedślubne, a co niesie ze sobą kurs przedmałżeński? Zwykle jest wiele problemów ze zdefiniowaniem tych spotkań, a wśród narzeczonych panuje niewiedza i często pojawia się niepotrzebna panika w związku z krążącymi na temat nauk i kursów legend. Jak to jest naprawdę?

Kurs przedmałżeński
Kurs można odbyć na spotkaniach organizowanych w parafii. Uczestnicy dowiadują się między innymi o tym, czym są sakramenty i co oznacza każde słowo w tekście przysięgi małżeńskiej oraz o rozwiązaniu ewentualnych sporów czy o odejściu z domu rodzinnego do własnego życia. To swego rodzaju powtórka z katechizmu, przypomnienie narzeczonym podstaw wiary i ceremonii.

Nauki przedmałżeńskie
To seria dziesięciu spotkań organizowanych przez parafię oraz zwykle trzech (czasami jednego) spotkań w ramach poradni rodzinnej. Wskazane jest, aby narzeczeni zgłaszali się na odbycie nauk przynajmniej na kilka miesięcy przed planowaną datą ślubu. Ponieważ czasami bywa to niemożliwe, zdarza się, że nauki można odbyć w krótszym odstępie czasowym. Cykl spotkań ma na celu pogłębienie chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie, przygotowanie do wspólnotowego życia w rodzinie, do odpowiedzialności i współpracy, do kształtowania moralnych oraz religijno-społecznych postaw, wprowadzenie w życie liturgiczne i sakramentalne, nauczenie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa i metod naturalnego planowania rodziny.

Jak to wygląda?
Zarówno nauki i kurs to cykle spotkań w formie wykładów prowadzone przez księdza, a także zaproszonych gości - specjalistów z różnych dziedzin. Często podczas spotkań dochodzi do dyskusji, wymiany poglądów między uczestnikami. Kurs nie kończy się egzaminem - słuchacze uzyskują zaświadczenie o jego odbyciu. Cel spotkań jest jeden - przygotowanie narzeczonych do wspólnego życia. Poruszane są m.in. zagadnienia związane z przeszkodami w zawarciu małżeństwa, omawiane przyczyny rozpadu związków, obowiązki małżonków wobec siebie, a także scenariusz liturgii sakramentu małżeństwa. Bywa, że w spotkaniach biorą udział specjaliści z zewnątrz - mediatorzy, psychologowie, którzy pokazują możliwości rozwiązywania potencjalnych konfliktów czy radzenia sobie ze stresem.

Nauki przedmałżeńskie to także czas na refleksję dotycząca związku i przyszłego małżeństwa. Na spotkaniach w ramach poradni małżeńskiej dowiecie się o naturalnych i dopuszczalnych przez Kościół metodach zapobiegania ciąży. Po zakończeniu każdego z cyklu spotkań otrzymacie zaświadczenie, które należy dostarczyć do parafii. Jeśli z jakiegoś powodu będziecie musieli przełożyć datę ślubu, dokument będzie ważny nawet przez kilka lat.

Kiedy się zapisywać?
Zawsze lepiej pomyśleć o tym wcześniej. Dlaczego? Ano dlatego, że spotkania te nie odbywają się non stop, a tylko co jakiś czas. Jeżeli nawet traficie na rozpoczynający się cykl spotkań, może się okazać, że nie ma na nie już wolnych miejsc i na kolejne trzeba czekać, a wtedy może być już za późno.

Ile to trwa?
Różnie. Wszystko zależy od parafii. Zwykle, jeżeli chodzi o nauki, jest ich dziesięć. Kurs - to od jednego do trzech spotkań. Poradnia - czasami kończy się na jednej wizycie. Zasadniczo całość może zająć od jednego do nawet trzech miesięcy. Zdarzają się też sytuacje, gdy zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich otrzymacie po kilku spotkaniach (wszystko zależy od księdza prowadzącego). Istnieje też opcja weekendowych kursów przedmałżeńskich. To zajęcia z dwukrotnymi, ośmiogodzinnymi spotkaniami.

Gdzie się zgłaszać?
Nauki i kursy prowadzone są w większości parafii, jednak nie we wszystkich, dlatego należy to wcześniej sprawdzić. Jeżeli wasi znajomi w ostatnim czasie brali ślub, podpytajcie ich, gdzie uczęszczali na nauki i kurs. Nawet jeśli kurs jest organizowany w parafii, w której odbędzie się wasza ceremonia, nie macie obowiązku, aby właśnie tam go odbywać. Miejsce uczęszczania na nauki możecie wybrać dowolnie sami.