Artykuły powiązane

Krótka ceremonia w urzędzie, podniosła uroczystość w kościele - to dwie najczęściej wybierane drogi zawarcia małżeństwa w Polsce. Dla par, które cenią sobie indywidualność i własny styl mamy coś jeszcze - śluby w plenerze, śluby symboliczne i humanistyczne.

Ceremonię zaślubin, zarówno w Urzędzie Stanu Cywilnego jak i w kościele, wiele osób zna niemal na pamięć. O ile uroczystość w świątyni można wzbogacić pięknymi dekoracjami, śpiewem chóru czy akompaniamentem instrumentów muzycznych, tak ceremonia cywilna wydaje się bardzo uproszczona i szybka. Wszystko wygląda szablonowo i taśmowo. Dlatego wiele par rozważa zorganizowanie ceremonii zbliżonej do własnych przekonań, zainteresowań, a nawet światopoglądu.

Ślub w plenerze
Miejsc na wymarzony ślub jest w Polsce mnóstwo - parki, plaże, ogrody, urokliwe zakamarki znane tylko zakochanym... Problemem są niejasne regulacje prawne, a czasem także brak dobrej woli urzędników. Kwestię ślubów cywilnych reguluje prawo o aktach stanu cywilnego, pkt.3, który brzmi następująco: "Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem stanu cywilnego". Chodzi głównie o sytuacje, w których jedno z narzeczonych nie może stawić się osobiście w USC ze względu na chorobę, pobyt w szpitalu czy w zakładzie karnym. Interpretacja tego przepisu może być bardzo luźna. Niektóre urzędy zezwalają na ceremonię poza siedzibą tylko w okolicznościach choroby, inne zgadzają się udzielić ślubu w plenerze, ze względu na realizację marzeń pary młodej.

Formalności
Aby zacząć planować ceremonię w plenerze, należy w pierwszej kolejności skierować podanie do kierownika USC z prośbą o udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu. Trzeba poinformować, że wybrane miejsce jest godne tego typu uroczystości. W podaniu trzeba podać również informację o przygotowaniu atrybutów urzędu, czyli godła i znaku. W przypadku, gdy ślub zaplanowany jest w miejscu odległym od urzędu, można zaproponować transport urzędnika na miejsce uroczystości i z powrotem.

Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu młodych par i przygotowało petycję skierowaną do MSWiA z prośbą o dopuszczenie możliwości organizacji ślubów w plenerze. Jasne przepisy ułatwią organizację takich uroczystości zarówno konsultantom ślubnym, jak i narzeczonym, którzy marzą o takiej ceremonii.

Ślub kościelny w plenerze
Pary zainteresowane ceremonią kościelną w plenerze będą rozczarowane. Według prawa kanonicznego nie ma możliwości udzielania ślubów poza świątynią. Aby ślubować w plenerze należy uzyskać dyspensę od biskupa na terenie, gdzie miałby odbyć się ślub. Państwo młodzi nie mogą sami starać się o taką zgodę - w ich imieniu występuje proboszcz parafii. Dyspensę jest trudno uzyskać, choć na pewno nie zaszkodzi spróbować.

Ślub symboliczny
Nie zawsze uda się przekonać urzędnika do naszego pomysłu albo dopełnić wszystkich formalności. Wtedy pozostaje nam ślub symboliczny. Czym różni się od cywilnego? Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, jest symboliczny i nie ma żadnego skutku prawnego. Choć i na to jest sposób. Rano wystarczy udać się w towarzystwie świadków do Urzędu Stanu Cywilnego, a po południu zorganizować ślub swoich marzeń w plenerze - na plaży czy w innym ważnym dla was miejscu. Uroczystość może poprowadzić wynajęty mistrz ceremonii (najczęściej aktor), który przy odpowiednim przygotowaniu i ubraniu niczym nie będzie różnił się od urzędnika.

Ślub humanistyczny
Ceremonie humanistyczne są bardzo popularne na całym świecie (głównie w Holandii, Norwegii, USA i Wielkiej Brytanii). Organizują je humaniści, czyli ludzie którzy ponad wszystko cenią człowieka, jego potencjał i wszystko, co z nim związane. Nadrzędną wartością jest humanizm, który wzywa człowieka do spełnienia poprzez kultywowanie życia twórczego i etycznego. Humanistyczne ceremonie znacznie różnią się od religijnych i nie koncentrują się tylko na samej formie, ale podkreślają osobowość osób wstępujących w nowy związek. Żadna z ceremonii nie jest taka sama, bo humaniści wierzą, że nie ma dwóch takich samych osób, a każdy jest wyjątkowy na swój sposób. Ceremonie są przeznaczone dla tych, którzy pragną od początku do końca mieć wpływ na kształt przysięgi, zaplanować dekoracje, zaaranżować otoczenie. Z oferty ślubów humanistycznych mogą również skorzystać rozwodnicy, osoby różnych wyznań czy homoseksualiści. W Polsce istnieje kilka instytucji, które mogą być pomocne, m.in. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Niestety śluby udzielane przez różne instytucje, nie posiadają skutków prawnych.

Katarzyna Michałek

Informacje dotyczące petycji o dopuszczenie możliwości organizacji ślubów w plenerze oraz ślubach symbolicznych pochodzą od Zuzy Kuczbajskiej (www.slubnapracownia.pl), która jest rzecznikiem prasowym Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych. Informacje dotyczące ślubu humanistycznego pochodzą ze strony www.racjonalista.pl