Artykuły powiązaneWszelka biurokracja budzi w nas strach i niechęć, a wyobraźnia podpowiada piętrzące się po drodze problemy, które trzeba będzie rozwiązać. Na szczęście dość często okazuje się, że nie taki diabeł straszny i to, co miało zająć dużo czasu można załatwić szybko. Jak sprawy się mają w przypadku formalności przy ślubie cywilnym? Jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą podczas wizyty w USC, jakie są opłaty, jak wygląda i ile trwa ceremonia zaślubin? Postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Ślub cywilny - dokumenty
Gdy podejmiecie decyzję dotyczącą zawarcia związku małżeńskiego i dodatkowo będziecie chcieli ślubować przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego, czeka was wizyta w USC. W urzędzie będziecie musieli:
• stawić się osobiście
• posiadać ze sobą dokument tożsamości (do wglądu),
• złożyć wniosek dotyczący chęci zawarcia związku małżeńskiego przed urzędnikiem USC
Kolejny krok to złożenie:
• skróconych odpisów aktu urodzenia przyszłych małżonków. Należy je wcześniej otrzymać udając się do urzędu miasta, w którym się urodziliście lub pobrać zdalnie przez Internet.
• zapewnienia, czyli dokumentu mówiącego o tym, że przyszli małżonkowie nie znają okoliczności, które mogłyby wykluczyć zawarcie przez nich związku małżeńskiego
• dokumentu stwierdzającego zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego (jeśli jest potrzebne)

Ślub cywilny - opłaty
Pierwsza dotyczy skróconych odpisów aktu urodzenia przyszłych małżonków (22zł za jeden odpis).
Kolejny koszt to jednorazowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (84,00zł).
Udzieleniem ślubu poza salą ślubów USC, będziecie wiązało się z dodatkową opłatą w wysokości 1000zł.

Ślub z cudzoziemcem
W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec niezbędny będzie dokument stwierdzający, że państwo, z którego pochodzi dana osoba wyraża zgodę na wstąpienie w związek małżeński.
Istnieją kraje, które nie wydają tego typu zaświadczeń. Wówczas pozostaje droga sądowego postępowania nieprocesowego. Niestety czas załatwienia sprawy w sądzie trwa zwykle od półtora roku do trzech lat.
Drugi dokument to przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego obcokrajowca - akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, akt zgonu poprzedniego małżonka.
W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim, podczas wizyty w USC (podczas składania zapewnienia) wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Termin ślubu
Dokumenty dotyczące ślubu cywilnego można składać nie później niż miesiąc i nie wcześniej niż sześć miesięcy przed wybraną datą ceremonii. Termin ślubu ustalicie podczas wizyty w USC, z kolei salę ślubów możecie zarezerwować nawet rok przed ślubem.

Ślub – przebieg ceremonii
W miejscu, w którym odbędzie się ceremonia należy stawić się około 15 – 30 minut przed wyznaczoną godziną. Para młoda i świadkowie muszą mieć ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość.
W przypadku, gdy panna młoda, pan młody lub któryś ze świadków nie znają języka polskiego, podczas ceremonii niezbędna będzie obecność tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu ślubu urzędnik sporządzi akt małżeństwa. Para młoda otrzyma odpis w jednym egzemplarzu.

Wybór nazwiska
W trakcie ceremonii po złożeniu oświadczenia, że wstępujecie w związek małżeński zostaniecie poproszeni o złożenie oświadczenia dotyczącego wyboru nazwisk. Para młoda musi zdecydować jakie nazwiska będą nosili oni sami oraz ich dzieci.
W przypadku, gdy takie oświadczenie nie zostanie złożone, para młoda zachowa swoje nazwiska, z kolei dzieci wywodzące się z takiego małżeństwa będą nosiły nazwiska dwuczłonowe.

Czas oczekiwania
Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od złożenia zapewnienia.
Zapewnienie jest ważne przed sześć miesięcy. Jeżeli w tym czasie narzeczeni nie wezmą ślubu, będą musieli ponownie złożyć zapewnienie.
Istnieją okoliczności, dzięki którym czas oczekiwania na ślub może zostać skrócony.

Jeżeli nadal macie pytania, na które nie uzyskaliście odpowiedzi, zwróćcie się z zapytaniem do kierownika USC. Odpowie ze szczegółami uwzględniając wasz konkretny przypadek.

Ciekawostki

  • Standardowa ceremonia ślubna przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego trwa 7,5 minuty.
  • Panna młoda może być wprowadzona do sali ślubów – podobnie jak podczas ceremonii kościelnej - przez swojego ojca lub inną osobę.
  • Istnieje możliwość zmiany standardowego tekstu przysięgi małżeńskiej. Oznacza to, że możecie dodać coś od siebie, swoją indywidualną treść. Wcześniej koniecznie należy skonsultować to z urzędnikiem, który będzie udzielał ślubu.
  • Ślub może odbyć się bez obrączek. Okazuje się, że po pierwsze: są pary, które nie chcą mieć obrączek. Po wtóre – obrączki nie są obowiązkowe i ślub cywilny może się bez nich odbyć. O takim zamiarze poinformujcie wcześniej urzędnika, który będzie udzielał ślubu.