Artykuły powiązane

Zgodnie ze stanowiskiem Kościoła katolickiego młodzi sami mogą zadecydować jak będzie wyglądał orszak ślubny. Warto więc wcześniej przemyśleć kwestie w jakiej kolejności do kościoła będą wchodzili goście, gdzie będą siedzieć i kto będzie szedł w orszaku ślubnym.

 W tradycyjnym orszaku oprócz pary młodej idą świadkowie. Coraz częściej jednak zdarza się, że pannę młodą prowadzi do ołtarza ojciec. Gest ten jest niezwykle symboliczny i piękny.

 Wartym przemyślenia jest przebieg ceremonii ślubnej począwszy od wejścia do kościoła rodzin i gości. Jeżeli zapadnie decyzja, że panna młoda będzie prowadzona przez ojca wejście gości powinno wyglądać następująco. Pierwszeństwo zawsze mają rodziny państwa młodych, które powinny wejść do kościoła w następującej kolejności. Najpierw matka, dziadkowie, rodzeństwo raz krewni panny młodej. Następni w kolejności są dziadkowie, rodzeństwo i krewni pana młodego oraz pozostali znajomi młodych.

 Zgodnie z polską tradycją świadkowie zastępują druhny i drużbów. Kościół jednak nie nakłada żadnych ograniczeń w tej kwestii. W związku z powyższym w ceremonii zaślubin może brać udział dowolna liczba druhen i drużbów.

 Zakładając, że młodzi decydują się na udział druhen i drużbów, są oni następni w kolejności w orszaku ślubnym (po rodzinie i znajomych pary młodej). Na końcu do kościoła wchodzi pan młody prowadzony przez rodziców.

 Pan młody zajmuje miejsce przy ołtarzu i oczekuje przybycia swojej wybranki. Rodzice i rodzina panny młodej powinni zająć miejsca po lewej stronie kościoła, pana młodego - po prawej.

 Gdy w kościele rozbrzmi marsz weselny wszyscy zgromadzeni powinni wstać i skierować swoją uwagę na wprowadzaną przez ojca pannę młodą. Panna młoda powinna iść do ołtarza powoli i dostojnie. Wejście panny młodej mogą poprzedzać dzieci sypiące kwiaty. Dzieci mogą również przekazać udzielającemu sakramentu małżeństwa księdzu obrączki, które często umieszczane są na specjalnej poduszeczce.

 Organizacji ceremonii zaślubin warto poświęcić czau, bowiem odpowiednio przemyślana i zaplanowana zagwarantuje, że wszystko będzie wyglądało tak jak sobie to wymarzyłyśmy.