Artykuły powiązane

Formalności
Zawarcie związku małżeńskiego przed urzędnikiem Stanu Cywilnego nie wymaga zbyt wielu formalności. Jeśli oboje przyszli małżonkowie są stanu wolnego i wcześniej nie zawierali związku małżeńskiego, do USC powinni zgłosić się z:
  1. odpisami skróconymi aktów urodzenia;
  2. oraz dowodami osobistymi.
W przypadku, gdy któreś z małżonków jest po rozwodzie, musi dodatkowo przedłożyć decyzję sądu o rozwiązaniu poprzedniego związku.

Termin
W przeciwieństwie do ślubu kościelnego wymagane jest złożenie dokumentów co najmniej na miesiąc przed datą planowanego ślubu.

Opłaty
Decydując się na ślub cywilny powinniśmy liczyć się z następującymi kosztami:
  • przy składaniu dokumentów 5 PLN
  • na sporządzenie Aktu Ślubu 75 PLN

Zmiana nazwiska
Warto pamiętać, że zmieniły się zasady przyjmowania przez jedno z małżonków nazwiska drugiego. Wcześniej zawarcie związku małżeńskiego wiązało się z automatycznym przyjęciem przez żonę nazwiska męża, aby tego uniknąć należało złożyć wniosek o pozostaniu przy nazwisku panieńskim.
Obecnie sytuacja ma się zupełnie inaczej. USC zakłada, że po zawarciu małżeństwa, małżonkowie pozostają przy swoich nazwiskach i aby tak się nie stało, należy złożyć podanie, w którym określimy zmianę, np.: żona (lub mąż) przyjmują nazwisko dwuczłonowe albo jedno z nich nosić będzie nazwisko drugiej strony.