Artykuły powiązane

 Wesele - inaczej radość, wesołość; zwyczajowe uroczystości związane z zawarciem małżeństwa, występujące już od ludów pasterskich, ale dopiero u ludów rolniczych rozwinięte w wystawny, tłumny, kosztowny, wielodniowy ceremoniał z muzyką, tańcami, obfitością jadła i napitków, ze skomplikowanym programem tradycyjnych obrzędów o pochodzeniu magicznym, których pierwotnym celem było unieszkodliwienie demonów, odwrócenie roków, zapewnienie młodej parze pomyślności i licznego potomstwa.

Samo słowo pochodzi od określeń: wesoły, wesołek. Jeszcze w 16 wieku używano ogólnego określenia: wiesioły, wiesiołek, wiesiele i znaczyło nic innego jak tylko: wesołość, radość, pociecha. Czytamy w biblii: „ radość a wiesiele, w radości serca swego i wiesielu „. We wspomnianym 16 wieku, wiesiele oznaczało, że mamy do czynienia z festem ( festynem ). Od 18 wieku znaczyło również „ ślubne wesele. „ Samo słowo jest prasłowiańskie i znaczyło to samo u wszystkich Słowian. W cerkiewnym mówimy: wesel, weseli. W rosyjskim: wiesioły. Samo słowo ma również etymologiczne pochodzenie od wyrazu wiosna.