Artykuły powiązane

 
Lubisz tematy związane ze ślubem i miłością?
Jesteś kreatywna i pomysłowa?
Piszesz "lekkim piórem", a przelanie myśli na papier nie stanowi dla Ciebie problemu?

Weź udział w naszym konkursie!

 Napisz artykuł o tematyce ślubnej i wygraj zmysłową bieliznę oraz książki wydawnictwa Ravi. Swoje prace możecie nadsyłać w terminie od 23 lipca 2007r do 30 września 2007r.

 Przez cały okres trwania konkursu każdy uczestnik musi nadesłać co najmniej jeden artykuł poświęcony tematyce ślubnej. Dokument powinien być zapisany w formacie Word lub Open Office Write. Artykuł powinien zawierać od 3000 do 5000 znaków i powinien być podpisany przez autora imieniem i nazwiskiem.

 Konkurs jest kierowany do osób pełnoletnich, które interesują się tematyką ślubną i chciałyby skorzystać z szansy opublikowania swojego artykułu w profesjonalnym serwisie internetowym. Treść artykułu powinna dotyczyć zagadnień związanych z tematyką ślubną lub wybranego działu tematycznego umieszczonego na stronie www.e-wesele.pl

 Zwycięzcami zostaną trzej uczestnicy, którzy nadeślą artykuł wysoko oceniony przez komisję konkursową. Pod uwagę będą brane:

 • jakość merytoryczna
 • styl i język autora
 • oryginalność

  Dodatkowo komisja konkursowa przyzna wyróżnienia.

   Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na łamach serwisu e-wesele.pl dnia 16 października 2007r. Laureaci otrzymają:

 • I miejsce - kupon upominkowy wartości 300zł na zakup bielizny w sklepie internetowym www.e-bielizna.pl oraz nagrodę w postaci bestselerowej książki Katarzyny Miller i Ewy Konarowskiej "Chcę być kochana tak jak chcę" Wydawnictwa Ravi.
 • II miejsce - kupon upominkowy wartości 200zł na zakup bielizny w sklepie internetowym www.e-bielizna.pl oraz książka Wydawnictwa Ravi j.w.
 • III miejsce - kupon upominkowy wartości 100zł na zakup bielizny w sklepie internetowym www.e-bielizna.pl oraz książka Wydawnictwa Ravi j.w.

  Dla wyróżnionych osób ufundowane zostaną nagrody dodatkowe w postaci bestselerowej: książki:

 • "Chcę być kochana tak jak chcę" Katarzyny Miller i Ewy Konarowskiej, Wydawnictwa Ravi
 • "Małej księgi uścisków" Kathleen Keating ,Wydawnictwa Ravi.

  Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają możliwość nawiązania współpracy z portalem e-wesele.pl

   Artykuły należy przesyłać na adres: biuro@balticart.pl zamieszczając w tytule hasło: KONKURS.

   W mailach proszę umieścić pełne dane personalne (imię, nazwisko) oraz dane kontaktowe (dokładny adres zamieszkania, numer telefonu).

  Przed wzięciem udziału w konkursie proszę zapoznać się z regulaminem.

  Sponsorzy:

  Regulamin konkursu
  1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać email z jednym artykułem o tematyce ślubnej.
  2. Nagrodami w konkursie jest bielizna sklepu internetowego www.e-bielizna.pl oraz książki wydawnictwa Ravi.
  3. Zwycięzcę wyłoni komisja konkursowa złożona z Redaktora Naczelnego i redaktorów działów portalu. Artykuły można przesyłać do 30 września 2007. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 10 października 2007 roku.
  4. Treści konkursowe można przesyłać do 30 września do godziny 24:00, przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
  5. Kwestie formalne dotyczące nagrody głównej (tj. Kompletu bielizny) omówione zostaną bezpośrednio ze zwycięzcą konkursu.
  6. Nagrody dodatkowe ( tj. książek) zostaną dostarczone zwycięzcom w okresie do 20 dni roboczych po ogłoszeniu wyników. W przypadku braku informacji o miejscu zamieszkania zwycięzcy, sposób dostarczenia nagrody zostanie uzgodniony przy pomocy korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. Redakcja e-wesele.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską bądź jej uszkodzenie podczas transportu.
  8. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Portal e-wesele.pl lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

  Organizator zastrzega sobie prawo do:

  1. Opublikowania wszystkich nadesłanych artykułów.
  2. Wyboru działu, w którym zostanie opublikowany nadesłany tekst.
  3. Oznaczenia tekstu symbolem [PR] oznaczającym materiał o charakterze promocyjnym i wyłączający odpowiedzialność e-wesele.pl.
  4. Odmowy publikacji bez podania przyczyny.
  5. Dokonania niezbędnych zmian redakcyjnych, szczególnie w odniesieniu do tytułu.
  6. Nadesłanie własnych materiałów oznacza zgodę na zawarcie z wydawcą serwisu e-wesele.pl - firmą Agencją Promocyjna - Koncertową Baltic Art, 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 10, następującej umowy:
  7. Użytkownik oświadcza, że nadesłane materiały są wynikiem jego samodzielnej twórczości i że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do tych materiałów, a także, że nie są one obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności, że udzielenie przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie nie wymaga zgody osób trzecich.
  8. Z chwilą opublikowania nadesłanych materiałów następuje przeniesienie na wydawcę serwisu e-wesele.pl autorskich praw majątkowych bez konieczności składania w tej sprawie dodatkowych oświadczeń woli przez strony.
  9. Użytkownik udziela wydawcy serwisu e-wesele.pl oraz upoważnionym przez niego osobom i podmiotom na czas nieokreślony nieodpłatnej, nie wyłącznej licencji na korzystanie z nadesłanych materiałów w zakresie utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzania do pamięci komputera, a także w zakresie tłumaczenia, przystosowania, lub jakichkolwiek innych zmian związanych z ich wykorzystaniem.

  Konkurs rozpoczyna się dnia 23.07.2007