Autor Wątek: PITY 2007...  (Przeczytany 9164 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Lea

 • Przyjaciele
 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 5537
 • Płeć: Kobieta
 • Nelcia mój kawałek nieba
PITY 2007...
« dnia: 26 Stycznia 2008, 18:44 »
Myślę,że temat jest baaardzo na czasie.....
Mamy wiele kłopotów z poprawnym wypełnieniem Pit'u, z ulgami które można sobie odliczyć od podatki...

Wzajemnie można sobie pomóc...więc zakładam wątek i mam nadzieje,że  będziecie do niego zaglądać :)

Może zacznę od ulg, bo jest to temat, który na pewno interesuje każdego z nas ;D ;D ;D.

A więc zaczynam.....

ODLICZENIA OD DOCHODU:


1.Darowizny

Do odliczenia uprawnia darowizna przekazana na cele:
a).okreslone w art4 Ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych;tj. m.in.:
-pomoc społeczna,
-działalność charytatywna,
-działalność na rzecz mniejszości narodowych,
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
-promocja i organizacja wolontariatu

b).kultu religijnego;

c).krwiodawstwa, tzn.że od 2007r. honorowi dawcy krwi mają prawo do dokonania odliczenia od uzyskanego dochodu wartości przekazanej krwi.
Z ulgi skorzystać mogą honorowi dawcy krwi (tzn.osoby, które oddały bezpłatnie krew i zostały zarejestrowane w stacji krwiodawstwa). Odliczeniu podlega faktycznie oddana ilość krwi przemnożona przez kwotę ekwiwalentu (obecnie ekwiwalent pieniężny za 1l pobranej krwi wynosi 130zł)
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/0. W załąćzniku wykazuje się wartość przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (czyli nazwę i adres)

Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze to wymagany jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku innej niż pieniężna -dokument, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. W przypadku oddania krwi- trzeba się zgłosić do stacji krwiodawstwa o odpowiedni dokument stwierdzający ile oddało się krwi w 2007r.


2.Darowizny na kościelną działąlność charytatywno-opiekuńczą:

Jest to odrębna ulga z racji darowizn i wynika z ustaw regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów.
Działąlność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje m.in.:
-prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych,
-organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
-organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, ofiarom wojennym,
-udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się  wpotrzebie.

Darowiznę taką wpisuje się do załącznika PIT/0 w części B wiersz 2.
W przypadku kościoła katolickiego odlicza się od dochodu całą kwotę przekazaną na ten cel, z tym,że obdarowana kościelna osoba prawna musi wystawić nam pokwitowanieodbioru darowizny.
Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze to wymagany jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna-dokument, z którego wynika wartośc tej darowizny.


3. Ulga na korzystanie z internetu:

Warunkiem skorzystania z ulgi jest:
-poniesienie przez podatnika wydatku z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania,
-udokumentowanie tego wydatku fakturą Vat z widniejącym na niej imieniem i nazwiskiem podatnika (jako nabywcy usługi). W przypadku gdy ktoś ma wykupiony pakiet np.telefon+internet istotne jest wyodrębnienie wydatków dotyczących uzytkowania internetu.

Wysokość odliczenia nie może przekroczyć w  roku podatkowym kwoty 760zł.
W sytuacji, gdy uzytkownikiem internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to aby obydwoje (do wys.760zł każdy) mogli skorzystać z odliczenia, na fakturze muszą widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony. W przeciwnym wypadku z odliczenia skorzysta tylko ten małżonek, którego dane są na fakturze.


4. Wydatki na nabycie nowych technologii:

Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody z działalności gospodarczej, opodatkowane wg skali podatkowej.
Z ulgi nie może skorzystać podatnik, który w roku dokonywania odliczeń oraz w roku poprzednim prowadził działalność w specjalnej strefie ekonomicznej na podst. zezwolenia.

Odliczeniu podlega kwota wydatków poniesiona przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu.
Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć limitu 50% kwoty poniesionych wydatków.
Udokumentowanie-potrzebne są dowody poniesienia wydatków oraz opinia niezależnej jednostki naukowej.


5. Wydatki na cele rehabilitacyjne:

Ulga dotyczy wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych niepełnosprawnym.

Z ulgi może skorzystać:
-osoba niepełnosprawna,
-podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna.
Podatnik może odliczyć wydatki, jeżeli dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły kwoty 9120zł w 2007r. (jeżeli dochody tej osoby były wyższe-z ulgi korzysta tylko ona).

Warunkiem odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
-orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z 3stopni niepełnosprawności,
-decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną, albo
-orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podst. odrębnych przepisów

Ile można odliczyć???
Wydatki nielimitowane to m.in.:
-adaptację i wyposażenie mieszkań stosowne do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
-zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
-odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

Wydatki limitowane to m.in.:
-opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa do wysokości 2280zł,
-utrzymanie psa przewodnika do kwoty 2280zł,

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami, pokwitowaniami.


ODLICZENIA OD PODATKU:

1. Ulga prorodzinna:

Najważniejsza w tym roku wprowadzona ulga prorodzinna !!!!!
Odliczenie przysługuje z tytułu wychowania w roku podatkowym 2007 własnych lub przysposobionych dzieci:
-małoletnich,
-bez względu na ich wiek, które, zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
-do ukończenia 25 lat uczących się w szkołach, jeżeli w rokupodatkowym dzieci te nie uzyskały dochodu (z wyjątkiem dochodu wolnego od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wys. niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (-w 2007r. kwota wolna od podatku wynosi 3015zł).

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczjący się wg skali podatkowej, a nie mogą osoby uzyskujący dochód wyłącznie dochody opodatkowane ryczałtem, uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gosp opodatkowane 19% podatkiem liniowym.

Dla nabycia prawa do ulgi przepisy nie wymagają wychowywania dziecka przez cały rok!!!!!

Podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1145,08zł
Odliczenie dotyczt łącznie obojga rodziców. W przypadku rodziców rozwiedzionych lub w separacji, odliczenie przysługuje jednemu z nich (temu  kto wychowuje dziecko), chyba,że część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców- wtedy każde z nich może odliczyć od podatku połowę kwoty 1145,08zł pomnożonej przez liczbę dzieci.


2. Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego:

W końcu ktoś pomyślał i teraz podatnik może pomniejszyć podatek dochodowy wynikający z zeznania o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując ją na rzecz organizacji pożytku publicznego nie musząc najpierw wpłacać tej kwoty na poczcie....

Wystarczy,że podatnik wskaże w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację z zamieszczonych w wykazie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (np. na stronie http://opp.ms.gov.pl...-nie iwem czy mogę podac adres strony...najwyżej proszę moderatora o  wykasowanie tego adresu)

Wystarczy w Picie wypełnić odpowiednią pozycję:
-PIT-28 poz135,
-PIT-36 poz.311,
-PIT-36L poz.107,
-PIT-37 poz.123
-PIT-38 poz.59

1% podatku zostanie przelane na rachunek organizacji pożytku publicznego- po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego.

Baaaardzo zachęcam do przekazania 1% naszego podatku...To nic nas nie kosztuje (i tak tych pieniędzy przecież nie dostaniemy), a można w ten sposób wesprzeć wiele organizacji...

Ja zdecydowałam się na wsparcie naszego Zachodniopomorskiego Hospicjum  dla Dzieci, bo uważam że jest to trafny wybór, a poza tym warto weprzeć organizację ze swojego regionu..

Naprawdę zachęcam!!!!!


Mam nadzieję,że troszkę podpowiedziałam, troszkę pomogłam w rozeznaniu o ulgach podatkowych...
Jeśli ktoś chce coś dodać to zapraszam do dyskusji..
Każda pomoc w wypełnieniu zeznania podatkowego naszym forumowiczom na pewno się przyda :)
Życie jest jak gra planszowa...czasem ktoś stoi na twoim polu.

Offline joannaM
 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 2967
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: 2008
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2008, 12:14 »
Ja chcę się upewnić czy dobrze rozumuję:
jeżeli mój przychód w roku 2007 wyniósł około 1400zł, jestem studentką,
to ta kwota dochodu wolna jest od opodatkowania, czyli niczego nie muszę składać?? ???
On 2011
Ona 2013

Offline agaga

 • zapaleniec
 • *****
 • Wiadomości: 459
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: 19.08.2006
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2008, 19:54 »
JoannaM musisz złożyć PIT.
"Kwota wolna od podatku - kwota dochodu, do wysokości której nie trzeba odprowadzać należnego podatku dochodowego. Dochód poniżej progu kwoty wolnej od podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT przez podatnika. " z wikipedii

Offline Madzialena

 • Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego...
 • maniak
 • ********
 • Wiadomości: 2207
 • Płeć: Kobieta
 • Aniołek [*] 16.01.2009
 • data ślubu: 17.09.2005r.
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2008, 00:28 »
ufff dużo tego... cóż, ja się wyręczam.. Pita nam zrobi teściowa  ;DOffline Olaa
 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 9501
 • Płeć: Kobieta
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2008, 04:07 »
Ja się sama rozliczam, od lat kilku...łatwe toto...
There is no such thing as an ending. Just a new beginning...

Offline Maja

 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • *****
 • Wiadomości: 34378
 • Płeć: Kobieta
 • bono animo es
 • data ślubu: 28 sierpnia 2004r.
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2008, 09:12 »
Cytuj
jeżeli mój przychód w roku 2007 wyniósł około 1400zł, jestem studentką,
to ta kwota dochodu wolna jest od opodatkowania, czyli niczego nie muszę składać?

Joasiu, a ten przychód to z czego - stypendium ?

Proponuję złożyć PIT, chyba że zrobił to za Ciebie Płatnik; poza tym być może skorzystasz na tym i będzie zwrot (o ile dochód był opodatkowany)

Ja tez się sama rozliczam, przy okazji całą rodzinkę i znajomych. Zwykle nas rozliczałam na szarym końcu, w tym roku zaszalałam ;D mój PIT już jest w US ;D
Jedno jest pewne, po takim gorącym okresie mam tonę słodyczy ;)

Przypominam, że w tym roku mamy ulgę
- za internet
- odsetkową (dla skredytowanych najpóźniej w 2006 roku)
- "na dzieci"
- można zwiększać koszty uzyskania jesli pracujemy w innej miejscowości nż mieszkamy...

pozostałe ulgi, jak np. rehebilitacyjna raczej użytkowników forum nie dotyczą, ale jak macie jakieś pytania to ja chętnie pomogę ;)Offline Lea

 • Przyjaciele
 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 5537
 • Płeć: Kobieta
 • Nelcia mój kawałek nieba
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lutego 2008, 12:37 »
joannaM ..tak jak napisała Maja...Pewnie odciągnięto ci podatek z dochodu....więc złóż PIT w US..a będziesz miała zwrot ;) ;) ;)
Życie jest jak gra planszowa...czasem ktoś stoi na twoim polu.

Offline joannaM
 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 2967
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: 2008
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2008, 13:10 »
Jestem w tych sprawach zupełnie zielona.
Pracowałam na umowę zlecenie. Z jednego miejsca pracy dostałam PIT-11.
Z drugiego jeszcze nic mi nie przysłali.
On 2011
Ona 2013

Offline Lea

 • Przyjaciele
 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 5537
 • Płeć: Kobieta
 • Nelcia mój kawałek nieba
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2008, 13:16 »
to się koniecznie rozlicz, bo pracodawcy odliczyli Ci podatek od dochodu, a tak to go odzyskasz..

Pracodawca ma obowiązek dać PIT-11 pracownikowi do końca lutego, więc jeszcze ma czas :)
Życie jest jak gra planszowa...czasem ktoś stoi na twoim polu.

Offline pomarancza

 • entuzjasta
 • ******
 • Wiadomości: 640
 • Płeć: Kobieta
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lutego 2008, 14:53 »
Chcę przekazać 1% podatku na jakąś oganizacje. Nie mam wybranej, może Wy wiecie, komu warto pomóc, komu przekazać ten 1%. Chiałabym, zeby te pieniążki naprawdę były dobrze wykorzystane.

Offline rajdowka

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 7240
 • Płeć: Kobieta
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2008, 14:55 »
ja przelalam w zeszlym roku na fundacje tvn, w tym roku tez tak zrobie.

Offline pomarancza

 • entuzjasta
 • ******
 • Wiadomości: 640
 • Płeć: Kobieta
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lutego 2008, 14:57 »
No chyba nad tym pomyslę. Na początku myslałam o jakiejś organizacji lokalnej, ale na tym naszym zadupiu to nic dobrego nie znalazłam :(

Offline rajdowka

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 7240
 • Płeć: Kobieta
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lutego 2008, 15:02 »
Przyznam sie, ze ja sie przejechalam na takich malych fundacjach... wyslalam kiedys darowizne na konkretne dziecko... a dostalam podziekowanie za darowizne dla jakiegos stowarzyszenia czy cos! nosz ... przekrety i tyle.

Offline Lea

 • Przyjaciele
 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 5537
 • Płeć: Kobieta
 • Nelcia mój kawałek nieba
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lutego 2008, 17:09 »
Ja zdecydowałam się oddać swój 1% na Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci
http://www.zhdd.szczecin.pl/
Życie jest jak gra planszowa...czasem ktoś stoi na twoim polu.

Offline Kasia*

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 14838
 • Płeć: Kobieta
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lutego 2008, 17:41 »
a znacie moze tą strone gdzie są wszytskie fundacje gdzie mozna odpisać 1% podatku?
Wszyscy mówią mi - kiedyś przyjdą lepsze dni, ktoś na dobre zmieni mnie, czekam na ten dzień

Offline agaga

 • zapaleniec
 • *****
 • Wiadomości: 459
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: 19.08.2006
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Lutego 2008, 17:51 »
Ja przesłałam dla Polskiego Towarzystwa do walki z mukowiscydozą z Rabki.

Offline Lea

 • Przyjaciele
 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 5537
 • Płeć: Kobieta
 • Nelcia mój kawałek nieba
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lutego 2008, 21:36 »
Proszę bardzo:

http://opp.ms.gov.pl/

Albo wyszukujesz wszytkie fundacje z całej Polski, albo klikasz na dane województwo... ;D ;D ;D
Życie jest jak gra planszowa...czasem ktoś stoi na twoim polu.

Offline Kasia*

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 14838
 • Płeć: Kobieta
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lutego 2008, 21:54 »
dzięki Anitka , sporo tego . Na pewno coś wybiorę.
Wszyscy mówią mi - kiedyś przyjdą lepsze dni, ktoś na dobre zmieni mnie, czekam na ten dzień

Offline Lea

 • Przyjaciele
 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 5537
 • Płeć: Kobieta
 • Nelcia mój kawałek nieba
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lutego 2008, 22:29 »
Polecam się na przyszłość ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Życie jest jak gra planszowa...czasem ktoś stoi na twoim polu.

Offline Kasia*

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 14838
 • Płeć: Kobieta
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Kwietnia 2008, 18:44 »
dziewczyny , mam pytanko:
 pod koniec marca złożyłam Pity w US, a dwa dni później miałam odbiór nowego dowodu osobistego. Czy musze gdzieś zgłaszać tę zmianę? jeśli tak to ile mam czasu?
Wszyscy mówią mi - kiedyś przyjdą lepsze dni, ktoś na dobre zmieni mnie, czekam na ten dzień

Offline rajdowka

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 7240
 • Płeć: Kobieta
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Kwietnia 2008, 20:44 »
pewnie bank, US na bank tez.... nie wiem teraz czy 14 czy 30 dni ale powinnas to zaktualizowac

Offline Kasia*

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 14838
 • Płeć: Kobieta
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Kwietnia 2008, 20:57 »
ee no bank to ja wiem , ale chodzi mi o US  bo ma  kasę do wypłaty i mam mozliwośc przyspieszenia ;) tylko nie wiem czy najpierw uaktualnić czy czekac najpierw na kase a potem podac nowy numer. Ale skoro mówisz że są terminy to załatwię to jutro. Pojadę do jakiegoś urzędu i dowiem sie co i jak :)

dzięki Karolina :-*
Wszyscy mówią mi - kiedyś przyjdą lepsze dni, ktoś na dobre zmieni mnie, czekam na ten dzień

Offline Kasia-Wrocław

 • uzależniony
 • *******
 • Wiadomości: 1411
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: 16.06.2007
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Kwietnia 2008, 09:01 »
Kasiu za zgłoszenie w US zmiany danych osobowych (w tym dowód osobisty) masz 30 dni od dnia odebrania dowodu.

Offline Maja

 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • *****
 • Wiadomości: 34378
 • Płeć: Kobieta
 • bono animo es
 • data ślubu: 28 sierpnia 2004r.
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Kwietnia 2008, 09:05 »
Kasia, teoretycznie na zgłoszenie zmian masz 30 dni ale - nie wiem co uległo zmianie - jeśli to są istotne zmiany do uzyskania zwrotu to im szybciej tym lepiej. Poza tym możesz to zrobić nawet z przyszłym rocznym :taktak:


Offline Kasia*

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 14838
 • Płeć: Kobieta
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Kwietnia 2008, 13:59 »
dzięki dziewczyny :-*
Wszyscy mówią mi - kiedyś przyjdą lepsze dni, ktoś na dobre zmieni mnie, czekam na ten dzień

Offline Maja

 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • *****
 • Wiadomości: 34378
 • Płeć: Kobieta
 • bono animo es
 • data ślubu: 28 sierpnia 2004r.
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Kwietnia 2008, 14:03 »
W związku z tym, że do złożenia pitów pozostało już tylko 9 dni - to zachęcam ociągających się do zadawania pytań ;D ja mam jeszcze do rozliczenia - tatę (jest na działalności), mamę, szwagra i jego narzeczoną oraz VAT owej narzeczonej i VAT przyjaciółki mojego teścia...że o rocznym mojego pracodawcy nie wspomnę :o także jestem na topie ;)


Offline ricardo

 • Patrycja
 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 26650
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: 08.09.2007
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Kwietnia 2008, 10:30 »
Mój mąż właśnie dziś pojechał i już złożył te nasze nieszczęsne pity :)Offline liliann

 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • *****
 • Wiadomości: 37559
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: 30 września 2006
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Kwietnia 2008, 21:00 »
a ja sie wybrać nie mogę...co rano jade, to nie skręcam....ale musze bo mi do banku potrzebne...no i deadline się zbliża......
A tak w ogle na 28-30 kwietnia pracownicy skarbówki strajk zapowiadali, więc lepeij się do piatku wyrobić
"Ludzie, którzy stawiają sobie mierne cele życiowe, zazwyczaj osiągają to co zamierzali: nie dążą do niczego i niczego nie zdobywają. ”
— Richard M. Devos

Offline Maja

 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • *****
 • Wiadomości: 34378
 • Płeć: Kobieta
 • bono animo es
 • data ślubu: 28 sierpnia 2004r.
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Kwietnia 2008, 08:46 »
Zawsze można poleconym wysłać ;)


Offline martulka

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 10275
 • Płeć: Kobieta
 • 2+2+2=nasza rodzinka :)
 • data ślubu: 18-06-2005
Odp: PITY 2007...
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Kwietnia 2008, 14:21 »
Maju to ja mam takie pytanie. Mój znajomy miał mieszkanie, które sprzedał za 290 tys. Wziął do tego kredyt 250 tys i kupił dom za 500 tys. Złożył w US deklarację, że te pozostałe 40 tys. ze sprzedaży mieszkania włoży w remont/modernizację nowego domu w ciągu 3 lat. Czy p PIT-ach gdzieś to sie uwzględnia czy nie?