Autor Wątek: Projekt umowy z fotografem  (Przeczytany 11950 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Agnieszka32

 • phpBB Moderator
 • uzależniony
 • *******
 • Wiadomości: 1410
Projekt umowy z fotografem
« dnia: 10 Stycznia 2006, 11:12 »
Trochę później niż obiecałam, ale nie miałam czasu :oops:
To znowu tylko projekt umowy, jest znowu dosyć szczegółowy. Osobiście uważam, że taka umowa może być przydatna, jeżeli decydujemy się na fotografa takiego trochę z przypadku, wtedy warto zabezpieczyć swoje interesy, bo konsekwencje mogą być później różne, jak tu już było pisane kilkakrotnie na forum.


W dniu........, w Szczecinie została zawarta umowa pomiędzy:

1. .................................................., legitymującym się dowodem osobistym nr serii .............................. wydanym przez .............................., zamieszkałym w ........................, numer telefonu kontaktowego................................., zwanym w treści umowy  Zamawiającym, a

2. ..........................................z siedzibą w ........................................, reprezentowanym przez ........................................., numer telefonu kontaktowego.................................., zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ślubnej sesji zdjęciowej w studio oraz reportażu zdjęciowego podczas ślubu, pleneru i wesela.

§2.
Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do  ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez.............................................pod nr........................i świadczy usługi fotograficzne na rzecz klientów.

§3.
Strony ustalają, że sesja zdjęciowa w studio odbędzie się w dniu..............w godz. od........do........w siedzibie (studio) Wykonawcy w Szczecinie, przy ul.................................Na sesję składać się będzie ............ujęć (minimalnie), z których Zamawiający otrzyma ..........zdjęć wywołanych do rozmiaru....................na papierze............................................
Zamawiający otrzyma jednocześnie wszystkie ujęcia wykonane podczas sesji  nagrane na płycie CD w jakości pozwalającej na wykonywanie pełnowartościowych odbitek .

§4.
Strony ustalają, że na reportaż składać się będzie:
-.......ujęć (minimalnie) z ceremonii ślubnej, wykonanych w dniu.....w godz......do.......w......................................., z których Zamawiający otrzyma .......zdjęć wywołanych do rozmiaru...................na papierze..............,

-.......ujęć (minimalnie) z pleneru ślubnego, wykonanych w dniu.....w godz......do....... w........................, z których Zamawiający otrzyma .......zdjęć wywołanych do rozmiaru...................na papierze..............,

-.......ujęć (minimalnie)z przyjęcia weselnego, wykonanych w dniu.....w godz......do.......w......................................, z których Zamawiający otrzyma .......zdjęć wywołanych do rozmiaru...................na papierze...............
Zamawiający otrzyma jednocześnie wszystkie ujęcia wykonane podczas sesji  nagrane na płycie CD w jakości pozwalającej na wykonywanie pełnowartościowych odbitek .

§5.
Ostateczna forma zdjęć (kolor, sepia, czarno-białe) zostanie uzgodniona między Stronami w formie aneksu do niniejszej umowy najpóźniej do dnia.......

§6.
Strony ustalają, że po wykonaniu dzieła negatywy oraz oryginalne nośniki cyfrowe stanowią własność...............................

§7.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ogółem za wykonanie dzieła w wysokości ....... zł brutto (słownie: ......................... złotych), wyliczonej w następujący sposób:
- sesja w studio- cena jednego ujęcia.......zł brutto x..............zdjęć
- reportaż z ceremonii ślubnej- cena jednego ujęcia.......zł brutto x..............zdjęć
- reportaż plenerowy - cena jednego ujęcia.......zł brutto x..............zdjęć
- reportaż z przyjęcia weselnego - cena jednego ujęcia.......zł brutto x..............zdjęć
Ceny   zawierają  koszt    dojazdu    fotografa   do miejsc określonych w § 4 umowy.

§8.
W dniu podpisania umowy zostanie pobrany zadatek w wysokości .............zł (słownie...........złotych) na poczet wykonania umowy.

§9.
Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez Zamawiającego.

§10.
Jeżeli zdjęcia nie będą spełniały wymogów określonych przez Zamawiającego w niniejszej umowie, odpowiedzialność za wszelkie wady ponosi Wykonawca i zobowiązany jest do usunięcia ich i przedstawienia zdjęć w wersji ustalonej przez Strony, w terminie ......dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.

§11.
W przypadku, gdy szkoda nie będzie możliwa do usunięcia lub gdy jakość zdjęć będzie w sposób rażący odbiegała od ogólnie przyjętych norm sztuki fotograficznej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości................zł (słownie...........złotych)

§12.
Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji umowy po ................(data) kwota zadatku nie zostanie mu zwrócona.

§13.
Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z realizacji umowy przed ................(data), zadatek o którym mowa w § 8 umowy zostanie zwrócony Zamawiającemu w podwójnej wysokości.

§14.
W przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez Wykonawcę po dniu............, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości................zł (słownie:................złotych)

§15.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie ma prawa zlecania wykonania postanowień niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§16.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§18
Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
 
§19.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


Offline Agutka

 • maniak
 • ********
 • Wiadomości: 1802
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: 26.08.2006
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2006, 20:22 »
Agus wielkie dzięki :D Właśnie tego potrzebowałam-już sobie kopiuję to do siebie i jak tylko znajdę odpowiedniego fotografa to od razu pójdę z gotową umową :D Dzięki jeszcze raz!!!
Relacja z tego Jedynego Dnia :) Zapraszam  Gość
http://e-wesele.pl/forum/viewtopic.php?p=119076#119076

Offline Agnieszka32

 • phpBB Moderator
 • uzależniony
 • *******
 • Wiadomości: 1410
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2006, 16:11 »
Zapomniałam!!!! Przepraszam :oops:  :oops:  W umowie nie ma ani słowa o ostatecznym terminie realizacji....a musi byc koniecznie.....

Proponuję, by było to po paragrafie 5, jako kolejny paragraf: "Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione przez Zamawiającego zdjęcia w jakości i formie wymaganej przez Zamawiającego w terminie do........"


Offline dziubasek

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 17066
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: .:25.08.2006:.
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #3 dnia: 5 Lutego 2006, 13:14 »
Molunia jesteś Kochana  :serce: Skorzystałam z Twojej pracy i w środę jestem umówiona na podpisanie umowy :D Dziękuję  :mrgreen:

Offline Agutka

 • maniak
 • ********
 • Wiadomości: 1802
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: 26.08.2006
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #4 dnia: 5 Lutego 2006, 13:17 »
Cytat: "dziubasek"
Molunia jesteś Kochana


To chyba Agnieszka32  jest Kochana :wink: za zamieszczenie umowy,no a Molunia swoją drogą też :D
Relacja z tego Jedynego Dnia :) Zapraszam  Gość
http://e-wesele.pl/forum/viewtopic.php?p=119076#119076

Offline dziubasek

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 17066
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: .:25.08.2006:.
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #5 dnia: 5 Lutego 2006, 14:12 »
Cytat: "Agutka"
To chyba Agnieszka32 jest Kochana  Hah jasne, że to Agnieszka 32 napisała te umowy  :oops:  Mam pootwierane dwa okienka forum i na jednym akurat czytalam watek Moluni...hihi i mi sie pokopalo! Obie dziewuchy sa the best ;)

Aga- dzięki za tę umowę :D

Offline Agnieszka32

 • phpBB Moderator
 • uzależniony
 • *******
 • Wiadomości: 1410
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #6 dnia: 6 Lutego 2006, 10:38 »
Dziewczyny- wcale nie jestem kochana- obiecałam tych projektów sporo więcej, a jakoś ich nie widać.....mam troszkę problemów rodzinnych i czas dziele głownie pomiędzy te problemy i pracę. I nie mam (szczerze) głowy do pisania projektów. Ale obiecuję, że to się zmieni, wszystko jest już na dobrej drodze.
A póki co, czytam Wasze wątki i nawet jeśli nie zawsze coś w nich napiszę, to czytam je w miarę dokładnie, wiec wiem, co i jak u Was :)


Offline dziubasek

 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 17066
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: .:25.08.2006:.
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #7 dnia: 6 Lutego 2006, 12:08 »
Cytat: "Agnieszka32"
mam troszkę problemów rodzinnych i czas dziele głownie pomiędzy te problemy i pracę. I nie mam (szczerze) głowy do pisania projektów


Agnieszko nosek do góry. 3mam kciuki, żeby problemiki szybko się rozwiązały:) A na projekty poczekamy cieprliwie!!  :D

Offline Agutka

 • maniak
 • ********
 • Wiadomości: 1802
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: 26.08.2006
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #8 dnia: 6 Lutego 2006, 13:54 »
Sciskamy Cię Agusiu mocno  :przytul:  mam nadzieję, ze wszystko szybko będzie dobrze  :!:   :glaszcze:
Relacja z tego Jedynego Dnia :) Zapraszam  Gość
http://e-wesele.pl/forum/viewtopic.php?p=119076#119076

Offline Agnieszka32

 • phpBB Moderator
 • uzależniony
 • *******
 • Wiadomości: 1410
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #9 dnia: 6 Lutego 2006, 14:04 »
Dzięki Aga  :przytul:   Kochane jestescie dziewczyny.
A tak na marginesie, to nie wiem, czy czytałaś Agutka, napisałam Ci na czacie, że przesyłka poszła raz jeszcze- tym razem polecona. tamta czekała na mnie w domu, przez moje gapiostwo nie doszła i mi ją zwrócili.


P.S. To juz chyba straszny off topic :wink:


Offline Julka
 • użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 61
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #10 dnia: 7 Marca 2006, 08:46 »
A co zrobilybyscie gdyby fotograf powiedzial wam, ze nie wystawia zadnych zaswiadczen?
Znalazlam fotografa i kamerzyste w jednym. Widzialam jak robi zdjecia i robi video i uwazam, ze swietnie. Tylko co z ta umowa. Ta firma krotko dziala na rynku i nie maja swojej pieczotki.
 :(

Offline monia

 • złośliwy skorpionek :)
 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • *****
 • Wiadomości: 12228
 • data ślubu: 04.06.2005
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #11 dnia: 7 Marca 2006, 09:10 »
julka..

rezygnuj.. widać na lewo działają.. bez świstka trudno jest im cokolwiek udowodnić...
przyjaciel gdy powiesz "zabiłem", odpowie "gdzie go zakopiemy"

Offline Agnieszka32

 • phpBB Moderator
 • uzależniony
 • *******
 • Wiadomości: 1410
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marca 2006, 10:20 »
Cytat: "Julka"
krotko dziala na rynku i nie maja swojej pieczotki.


Nie muszą miec pieczątki, wystarczy czytelny podpis właściciela. A jesli brak pieczątki jest dla nich argumentem przeciw podpisywaniu dokumentów, to rezygnuj i nawet sie nie zastanawiaj.


Offline Julka
 • użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 61
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Marca 2006, 08:38 »
Pani ktora mnie zapisywala i ustalala ze mna co i jak powiedziala, ze nie maja umow.
Ale wczoraj postanowilam zapytac jeszcze kamerzyste (ja za barzdo nie chcialam pytac, ale moj narzeczony sie uparł) czy na pewno nie maja umow i pan powiedzial, ze oczywiscie maja.


Umowa podpisana  :)

Dzieki dziewczyny. Pozdrawiam

Offline Ninka
 • Chuck Norris
 • ********
 • Wiadomości: 14816
 • Płeć: Kobieta
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Marca 2006, 13:11 »
pozwalam sobie zamiścić umowę z poprawką, po co macie same ręcznie zmieniać kolejność. oczywiście z uszanowaniem praw autirskich Agnieszka 32 :)


W dniu........, w Szczecinie została zawarta umowa pomiędzy:

1. .................................................., legitymującym się dowodem osobistym nr serii .............................. wydanym przez .............................., zamieszkałym w ........................, numer telefonu kontaktowego................................., zwanym w treści umowy Zamawiającym, a

2. ..........................................z siedzibą w ........................................, reprezentowanym przez ........................................., numer telefonu kontaktowego.................................., zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ślubnej sesji zdjęciowej w studio oraz reportażu zdjęciowego podczas ślubu, pleneru i wesela.

§2.
Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez.............................................pod nr........................i świadczy usługi fotograficzne na rzecz klientów.

§3.
Strony ustalają, że sesja zdjęciowa w studio odbędzie się w dniu..............w godz. od........do........w siedzibie (studio) Wykonawcy w Szczecinie, przy ul.................................Na sesję składać się będzie ............ujęć (minimalnie), z których Zamawiający otrzyma ..........zdjęć wywołanych do rozmiaru....................na papierze............................................
Zamawiający otrzyma jednocześnie wszystkie ujęcia wykonane podczas sesji nagrane na płycie CD w jakości pozwalającej na wykonywanie pełnowartościowych odbitek .

§4.
Strony ustalają, że na reportaż składać się będzie:
-.......ujęć (minimalnie) z ceremonii ślubnej, wykonanych w dniu.....w godz......do.......w......................................., z których Zamawiający otrzyma .......zdjęć wywołanych do rozmiaru...................na papierze..............,

-.......ujęć (minimalnie) z pleneru ślubnego, wykonanych w dniu.....w godz......do....... w........................, z których Zamawiający otrzyma .......zdjęć wywołanych do rozmiaru...................na papierze..............,

-.......ujęć (minimalnie)z przyjęcia weselnego, wykonanych w dniu.....w godz......do.......w......................................, z których Zamawiający otrzyma .......zdjęć wywołanych do rozmiaru...................na papierze...............
Zamawiający otrzyma jednocześnie wszystkie ujęcia wykonane podczas sesji nagrane na płycie CD w jakości pozwalającej na wykonywanie pełnowartościowych odbitek .

§5.
Ostateczna forma zdjęć (kolor, sepia, czarno-białe) zostanie uzgodniona między Stronami w formie aneksu do niniejszej umowy najpóźniej do dnia.......

§6.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione przez Zamawiającego zdjęcia w jakości i formie wymaganej przez Zamawiającego w terminie do........

§7.
Strony ustalają, że po wykonaniu dzieła negatywy oraz oryginalne nośniki cyfrowe stanowią własność...............................

§8.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ogółem za wykonanie dzieła w wysokości ....... zł brutto (słownie: ......................... złotych), wyliczonej w następujący sposób:
- sesja w studio- cena jednego ujęcia.......zł brutto x..............zdjęć
- reportaż z ceremonii ślubnej- cena jednego ujęcia.......zł brutto x..............zdjęć
- reportaż plenerowy - cena jednego ujęcia.......zł brutto x..............zdjęć
- reportaż z przyjęcia weselnego - cena jednego ujęcia.......zł brutto x..............zdjęć
Ceny zawierają koszt dojazdu fotografa do miejsc określonych w § 4 umowy.

§9.
W dniu podpisania umowy zostanie pobrany zadatek w wysokości .............zł (słownie...........złotych) na poczet wykonania umowy.

§10.
Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez Zamawiającego.

§11.
Jeżeli zdjęcia nie będą spełniały wymogów określonych przez Zamawiającego w niniejszej umowie, odpowiedzialność za wszelkie wady ponosi Wykonawca i zobowiązany jest do usunięcia ich i przedstawienia zdjęć w wersji ustalonej przez Strony, w terminie ......dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.

§12.
W przypadku, gdy szkoda nie będzie możliwa do usunięcia lub gdy jakość zdjęć będzie w sposób rażący odbiegała od ogólnie przyjętych norm sztuki fotograficznej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości................zł (słownie...........złotych)

§13.
Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji umowy po ................(data) kwota zadatku nie zostanie mu zwrócona.

§14.
Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z realizacji umowy przed ................(data), zadatek o którym mowa w § 8 umowy zostanie zwrócony Zamawiającemu w podwójnej wysokości.

§15.
W przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez Wykonawcę po dniu............, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości................zł (słownie:................złotych)

§16.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie ma prawa zlecania wykonania postanowień niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§17.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§18.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§19
Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§20.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Offline myszkam
 • nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 34
 • Płeć: Kobieta
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Maja 2006, 20:05 »
Witam!!!
My wlasciwie nie mamy zadnej umowy z fotografem :!: , troche boje sie , ze moze nas wystawic do wiatru. Jedyna nadzieja jest w tym, ze jesli zalezy mu na renomie to wszystko bedzie ok, musi byc.Zdjecia robi swietne. :mrgreen:

Offline .:Anka:.
 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • *****
 • Wiadomości: 23667
 • Płeć: Kobieta
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Maja 2006, 20:20 »
Cytat: "myszkam"
Jedyna nadzieja jest w tym, ze jesli zalezy mu na renomie to wszystko bedzie ok, musi byc.Zdjecia robi swietne

a może jednak powinniście spisać umowę? renoma renomą ale żeby nie było żadnych kłopotów!!

Offline monia

 • złośliwy skorpionek :)
 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • *****
 • Wiadomości: 12228
 • data ślubu: 04.06.2005
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Maja 2006, 20:25 »
myszkam.. cokolwiek.. ile macie płacić i ile ma być fotek w tym ( w jakim formacie , ilość).. czy CD ze wszystkimi  płytkami bedzie w tej cenie.. czy są w albumie czy osobno płacicie.. od której do której pracuje itp.. to ważne..
przyjaciel gdy powiesz "zabiłem", odpowie "gdzie go zakopiemy"

Offline myszkam
 • nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 34
 • Płeć: Kobieta
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Maja 2006, 21:24 »
Juz Ci pisze  :lol:
Otoz cala usluga bedzie nas kosztowac ok 1000 Pln, fotograf bedzie do dyspozycji  przez caly czas, powiedzial, ze od chwili blogoslawienstwa, az po ostatniego goscia, czyli ok. 15 godzin.On jest zawodowcem, ale te zdjecia zrobi nam na wlasne konto, prywatnie. Zastanawiamy sie czy ma byc do kinca wesela czy nie, zobaczymy. Ma nam zrobic ok. 1000 zdjec, 300, ktore wybierzemy wywola , da nam albumy a reszte zgra na plykte. Mamy miec w tej cenie rowniez zdjecia w studio, ale ja wole plener, jesli bedzie oczywiscie ladna pogoda. Dodam, ze nie chcemy miec kamerzysty, czulibysmy sie dosc skrepowani, a przeciez nie o to w tym dniu chodzi.Pozdrawiam :P

Offline monia

 • złośliwy skorpionek :)
 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • *****
 • Wiadomości: 12228
 • data ślubu: 04.06.2005
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Maja 2006, 21:27 »
nio.. plener w sandomierzu to zacny pomysł..  :mrgreen:

teraz to co napisałaś w poście ubierz w słowa i przenieś na papier.. i niech ci to pan fotograf podpisze....
przyjaciel gdy powiesz "zabiłem", odpowie "gdzie go zakopiemy"

Offline myszkam
 • nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 34
 • Płeć: Kobieta
Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Maja 2006, 21:40 »
Tak plener w Sandomierzu to swietny pomysl, miasto jest piekne, ale malo znane w Polsce, zbyt malo.A co do fotografa to mamy z nim kontakt, umowy nie jestesmy jednak w stanie podpisac, bo mieszkamy w Anglii, wracamy 17 czerwca, tydzien przed slubem, wtedy ustalimy z nim wszystkie szczegoly, no i mysle ze podpiszemy jakas umowe, mam taka nadzieje.
Pa :!:  :!:  :!:

Offline czarnabarbie

 • forumowicz
 • ***
 • Wiadomości: 198
 • Płeć: Kobieta
 • data ślubu: 02.06.2017
 • Skąd:: Poznań
 • Ślub w: Bydgoszcz
Odp: Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Grudnia 2015, 12:38 »
Dzięki dobry pomysł z tymi umowami :)

Offline Mania123
 • nowicjusz
 • *
 • Wiadomości: 8
 • data ślubu: 2.09.2017
 • Skąd:: Szczecin
 • Ślub w: Przyłęsko
Odp: Projekt umowy z fotografem
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Czerwca 2016, 14:27 »
co do tych pieczątek - to zaden problem - na allegro sie zamawia co sie chce  ;D a działalność to w Polsce ma kilku fotografów czy kamerzystów- bo nie jest to zawód z którego można przy tak tanich usługach wyżyć! zapytajcie także muzykantów - czy mają działalność?- czy to tylko ich dodatkowe zajęcie czy żyją z tego? zazwyczaj są to: nauczyciel, policjant, tramwajarz, student, urzędnik z gminy itp..
Czego wy oczekujecie od tych  profesjonalistów? wykształcenia w kierunku artystycznym? aby posiadali super sprzęt? żeby był profesjonalny a robienie zdjęc z wesel było jego pasją życia, a na koniec żebyście mogli mu łaskawie zapłacic 1100zł?
Bardzo dobrze, że was oszukują- bo na tipsy i duperele wam nie szkoda, ale żeby dobrze zapłacić za pamiątkę na długie lata- to ŻAL!
JAK KTOS NIE POTRAFI ROZRÓŻNIĆ ŚCIEMY- TRACI
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2016, 14:30 wysłana przez Mania123 »