Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku: 2,00 GB
W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy uczestnika konkursu, że
  1. Administratorem danych osobowych jest Baltic Art Sylwia Matczak, ul. Wronia 10i/2, 71-221 Szczecin.
  2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykorzystanie wizerunku w związku z realizacją konkursu Wielkiej Gali Ślubnej zgodnie z udzieloną zgodą.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie odbiorcom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać zgodnie z udzieloną zgodą podane do powszechnej wiadomości.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.