e-wesele.pl

social media

Autor Wątek: Ciąża mnoga czyli...  (Przeczytany 32650 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Antalis

Ciąża mnoga czyli...
6 Listopada 2006, 12:54
Pewnie niektorym z nas sie przydadza te informacje :)

Ciąża mnoga

Szansa na urodzenie bliźniąt wzrasta, gdy w bliskiej rodzinie przyszłej matki lub ojca urodziły się wcześniej bliźnięta lub trojaczki. Matkami bliźniąt częściej zostają kobiety, które zaszły w ciążę po 35 roku życia, także te, które poddały się sztucznemu zapłodnieniu np. in vitro. Rezultatem takiego zabiegu jest obecnie ponad połowa rodzących się trojaczków. Ciąża mnoga często również zdarza się w pierwszym miesiącu po zaprzestaniu stosowania antykoncepcji hormonalnej.

Ciążę mnogą można rozpoznać najczęściej podczas pierwszego badania USG, już w pierwszych tygodniach ciąży. Ponieważ ryzyko poronienia jednego dziecka lub obu bliźniąt jest większe niż w przypadku ciąży pojedynczej, konieczne jest objęcie ciężarnej specjalną opieką lekarską i określenie jej jako ciąży zagrożone

Bliźniaki, czyli bliźnięta jednojajowe

Ciąża bliźniacza jednojajowa powstaje w sytuacji, gdy zapłodniona komórka jajowa kobiety (zygota) w pierwszej fazie dalszego rozwoju podzieli się na dwie, po czym każda z nich zacznie swój oddzielny rozwój, tworząc oddzielne zarodki z których rozwijają się dwa płody. Bliźnięta jednojajowe czyli monozygotyczne stanowią ok. 20 procent wszystkich rodzących się bliźniąt. Bliźniaki takie mają wspólne łożysko, zazwyczaj osobne worki owodniowe i zawsze dwie odrębne pępowiny. Dzieci będą tej samej płci i będą do siebie bardzo podobne, gdyż mają ten sam materiał genetyczny.

Dwojaki, czyli bliźnięta dwujajowe

Stanowią 80 procent wszystkich bliźniąt. Powstają w wyniku następującego w tym samym czasie zapłodnienia dwóch komórek jajowych przez dwa plemniki, w wyniku czego w macicy zagnieżdżają się dwa zarodki. Płody mają oddzielne łożyska, worki owodniowe i pępowiny. Dwojaki mogą być różnej płci, zazwyczaj też różna jest ich późniejsza fizjonomia i najbardziej charakterystyczne cechy charakteru, gdyż mają różny materiał genetyczny.

Problemy w ciąży mnogiej

Ciąża mnoga jest zawsze ciążą wysokiego ryzyka.
Zarówno ustrój matki jak i łożysko, muszą sprostać dodatkowym obciążeniom i wymaganiom. Może to zarówno spowolnić rozwój jednego lub obojga dzieci, jak i wywołać u matki nadciśnienie obrzęki i białkomocz, czyli główne objawy, świadczące o tzw. zatruciu ciążowym mogące doprowadzić do stanu przedrzucawkowego, rzucawki a w jej następstwie nawet do zgonu matki i wewnątrzmacicznej śmierci płodów.

W ciąży mnogiej istnieje też duże ryzyko porodu przedwczesnego. Badania kontrolne w ciąży mnogiej odbywają się częściej niż w przypadku ciąży pojedynczej, częściej wykonuje się badania kontrolne moczu, krwi oraz USG.

To, że bliźnięta rosną w macicy w różnym tempie, jest zjawiskiem dość powszechnym. W przypadku dwojaków, nie powinno ono raczej niepokoić. Jednak istnieje ryzyko wystąpienia tzw. zespołu podkradania w ciąży bliźniaczej. Przyczyną jest nietypowe naczynie krwionośne w łożysku, które łączy dzieci ze sobą, w wyniku czego jedno z nich staje się "dawcą" a drugie "biorcą" większej ilości krwi krążącej, a wraz z nią składników niezbędnych do rozwoju i wzrostu. "Dawca" nie rośnie prawidłowo, zmniejsza się ilość je płynu owodniowego. "Biorca" rośnie szybciej, a ilość płynu owodniowego wokół niego zwiększa się gwałtownie w ciągu kilku miesięcy, dni, lub czasami nawet godzin. Zjawisko takie może wywołać objawy w postaci bólów brzucha ciężarnej, często skutkuje również przedwczesnym porodem a nawet wewnątrzmacicznym obumarciem "dawcy". Dotychczasowe próby leczenia zespołu różnymi metodami np. laserowym usuwaniem nietypowego naczynia krwionośnego w łożysku, dość rzadko kończyły się sukcesem.

Poród bliźniaczy

W przypadku bliźniąt można się spodziewać, że poród nastąpi wcześniej niż w pzrypadku ciąży pojedyńczej, czyli między 34 a 38 tygodniem ciąży. Powodem jest większy ciężar płodów, a także dodatkowy płyn owodniowy, który rozciąga macicę i wywiera nacisk na jej szyjkę.

W przypadku bliźniąt jednojajowych lekarz decyduje o cesarskim cięciu częściej, niż u dwojaków. Powodem jest wspólne łożysko, czasem też wspólny worek owodniowy - poród przez pochwę bywa w takiej sytuacji utrudniony lub wręcz niebezpieczny. W przypadku dwojaczków poród może się odbyć drogą naturalną, jeżeli dziecko, które ma jako pierwsze przyjść na świat jest ułożone główką do dołu. W przypadku ułożenia miednicowego, lekarz zaleca cesarskie cięcie.

Jeżeli kobieta nalega na poród siłami natury, lekarz nie może przeprowadzić cesarskiego cięcia wbrew woli pacjentki, matka musi się jednak w takiej sytuacji liczyć z zagrażającym jej i jej dzieciom niebezpieczeństwem utraty życia.

Częstość samoistnego występowania ciąż mnogich zmienia się wraz z charakterystyką demograficzną. W Japoni ciąże bliźniacze są o połowę rzadsze niż u rasy białej natomiast u amerykańskichmurzynów bliźniacze występują częściej niż u białych Amerykanów. Dla lekarza położnika każda ciąża bliźniacza oznacza ciążę zagrożoną wystąpieniem wielu problemów medycznych i socjalnych. Wynika to z częstszego występowania powikłań i patologii spotykanych wyłącznie w ciążach wielopłodowych. Dlatego też, ciąże te zalicza się do grupy wysokiego ryzyka, z czym wiąże się konieczność zastosowania szczególnej, znacznie poszerzonej opieki przedporodowej i poporodowej.

Przeciętnie w około 4% ciąż bliźniaczych dochodzi do śmierci jednego lub obydwu płodów. Śmierć jednego z bliźniąt w jamie macicy może, ale nie musi mieć wpływu na los drugiego, które utrzymało się przy życiu. Najczęściej śmierć jednego z bliźniąt nie wywiera niekorzystnego wpływu na drugi płód, zwłaszcza gdy nastąpi to przed 20 tygodniem, a obydwa płody miały osobne kosmówki.

Poniżej przedstawiamy najczęstrze wzajemne ułożenie obu płodów w ciąży bliźniaczej.Rozpoznanie

Wczesne rozpoznanie ciąży mnogiej jest istotne dla prawidłowego prowadzenia kobiety ciężarnej. Istnieje cały szereg nieinwazyjnych lub mało inwazyjnych metod, pozwalających na rozpoznanie ciąży mnogiej. Objawy nasuwające podejrzenie ciąży mnogiej to:

:idea: nadmiernie duży obwód brzucha w stosunku do trwania ciąży. Pod koniec ciąży ponad 100cm
:idea: wyższe niż oczekiwane z czasu trwania ciąży położenie dna macicy. Rutynowo nie wykrywa się jednak tego przed upływem 24 tygodnia.
:idea: stwierdzenie licznych części drobnych płodu
:idea: żywe ruchy płodu wyczuwane w kilku różnych częściach macicy jednocześnie
:idea: stwierdzenei trzech dużych części płodu najczęściej dwóch główek i jednych pośladków
:idea: wysłuchiwanie tonów serca dwóch płodów

Powyższe objawy wymagają potwierdzenia badaniem ultrasonograficznym, którego dokładność rozpoznania ciąży bliźniaczej wynosi blisko 100%. Badanie ultrasonograficzne ciąży bliźniaczej powinno obejmować:

 :arrow: rozpoznanie ciąży wielopłodowej,
 :arrow: określenie czasu trwania ciąży
 :arrow: ocenę liczby płodówm przegrody i łożyska
 :arrow: rozpoznanie wrodzonych nieprawidłowości anatomicznych płodów
 :arrow: ocenę wzrastania płodów

Powikłania ciąży bliźniaczej

Wskutek zwiększonego obciążenia mechanicznego i czynnościowego w ciążach bliźniaczych dużo częściej obserwuje się dolegliwości ciążowe takie jak płytki oddech w wyniku wysokiego uniesienia przepony czy żylaki kończyn dolnych. Stwierdza się również częstsze występowanie powikłań porodowych, spowodowanych zaburzeniami czynności skurczowej mięśnia macicy oraz warunkami topograficznymi płodów co wymaga ukończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego.

W przebiegu ciąży bliźniaczej częściej występują niepowściągliwe wymioty ciężarnych, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, poród przedwczesny, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, EPH-gestoza, wielowodzie oraz niedokrwistość.

Umieralność okołoporodowa płodów jest pięciokrotnie wyższa niż w ciąży jednopłodowej a przebieg połogu może być powikłany zaburzeniami zwijania się macicy i wtórną niedokrwistość.

Wady wrodzone

Ciąża bliźniacza związana jest z około dwukrotnie większą częstością wad wrodzonych w porównaniu z ciążą pojedynczą. Obserwowane głównie u bliźniąt monozygotycznych strukturalne nieprawidłowości wrodzone są wynikiem powstawania anastomoz w łożyskach jednokosmówkowych lub niekorzystnego umiejscowiena łożyska.U bliźniąt dwuzygotycznych wzrost występowania wad jest wynikiem działania na zarodek czynników środowiskowych.

Nieprawidłowości wrodzone występujące w ciąży bliźniaczej można podzielić na trzy grupy według Romero:

Nieprawidłowości wrodzone specyficzne dla bliźniąt monozygotycznych takie jak bliźnięta połączone (zroślaki), bliźnięta bezsercowe (acardiac), płód w płodzie (fetus-in-fetu), zespół przetoczenia między bliźniętami (twin-to-twin-transfusion, TTTS ), anomalie związane z obumarciem jednego z bliźniąt i zespół poplątania pępowiny

Wady niespecyficzne dla bliźniąt, ale występujące częściej w ciąży bliźniaczej takie jak bezmózgowie, wodogłowie, wrodzone wady serca.

Wady niespecyficzne dla bliźniąt, ale obserwowane z rosnącą częstością z powodu wzrastającej liczby czynników mechanicznych i naczyniowych działających w momencie tworzenia się bliźniąt takie jak stopy koślawe, asymetria czaszki, wrodzone dysplazje bioder.

CIEKAWOSTKA :
Matkami bliźniąt zostają częściej kobiety niezamężne, a także wysokie i otyłe oraz te, które odbyły stosunek zapładniający "późno" w cyklu owulacyjnym. Powstawaniu ciąży wielopłodowej ma sprzyjać również wysoka liczba stosunków płciowych. Więcej bliźniąt rodzi się z ciąż poczętych w miesiącach letnich. Ma na to wpływ także miesiąc urodzenia się matki; wśród kobiet urodzonych od stycznia do maja częściej stwierdzano ciąże bliźniacze."

Offline Antalis

Ciąża mnoga czyli...
13 Grudnia 2006, 18:49
JAK ROZWIJAJĄ SIĘ BLIŹNIĘTA
Mniejsze z bliźniąt zazwyczaj pozostaje mniejsze przez cały okres dzieciństwa. Obserwuje się u bliźniąt, zarówno jednojajowych, jak i dwujajowych nieco opóźniony rozwój mowy w stosunku do niemowląt z porodów pojedynczych. Zjawisko nie jest do końca wyjaśnione ale przypuscza się, że przyczyną opóźnionego rozwoju jest brak czasu ze strony matki na rozmowę z nimi i czytanie im, w przeciwieństwie do matek mających l dziecko. Niektórzy natomiast uważają, że bliźnięta mogą porozumieć się wzajemnie w ich własnym języku i ich potrzeba komunikowaia się z otoczeniem nie jest aż tak bardzo wyrażona. Wśród bliźniąt ogólnie nieco częściej występuje jąkanie i trudności w czytaniu. Bliźnięta jednojajowe są stosunkowo częściej leworęczne. Wśród bliźniąt mogą pojawić się różnice w zachowaniu i rozwoju umysłowym, jest to najczęściej spowodowane różną postawą rodziców w stosunku do każdego z dzieci np. jedno z bliźniąt jest chore.
Bliźniak w szczególności ma skłonność do uczucie zazdrości w stosunku do drugiego bliźnięcia. Faworyzowanie oczywiście zwiększa zazdrość. Bracia i siostry bliźniąt mogą być zazdrosne o bliźnięta ze względu na to, że przyciągają one uwagę wszystkich. Ale wiele bliźniąt nie lubi tego zainteresowania, ponieważ zakłóca to ich spokój. Porównywanie bliźniąt pomiędzy sobą zawsze kończy się niekorzystnie, dla ich związku. Porównania prowadzą nieuchronnie do powstania takich uczuć, jak zazdrość i brak poczucia bezpieczeństwa. Zazwyczaj jedno z bliźniąt przywiązuje się bardziej do jednego z rodziców, drugie do drugiego. Są one jednak najbardziej przywiązane do siebie. Dlatego chcą mieć wszystko to samo z obawy, by drugie z nich nie miało czegoś lepszego. Istnieje niepotwierdzone przekonanie, że bliźnię, które urodziło się jako pierwsze, ma większe szansę stania się przywódcą, że będzie bardziej odpowiedzialne, ambitne i agresywne. Bliźniakowi, który urodził się jako drugi przypisuje się miłe usposobienie, humor, upór i niefrasobliwość. Bliźnięta jednojajowe są bardziej związane ze sobą, niż bliźnięta dwujajowe.

WYCHOWANIE
Bardzo istotne jest, aby bliźnięta zachęcać do rozwijania własnej indywidualności. Bliźnięta nie powinny być traktowane tak samo. Nawet bliźnięta jednojajowe mają swoją własną indywidualność i rodzice muszą właśnie ją rozwijać. Nie należy bliźniąt ubierać jednakowo, dawać im jednakowych prezentów. Muszą mieć w miarę możliwości zróżnicowane zainteresowania i nie zawsze bawić się razem i wychodzić. Bliźnięta powinny mieć swoje własne rzeczy i nie takie same zabawki. Na codzień oraz podczas spotkań rodzinnych powinno się podkreślać raczej ich różnice, a nie podobieństwa. Zanim będą dorosłe muszą stopniowo stawać się niezależnymi, w innym przypadku bardzo to skomplikuje ich przyszłą rozłąkę.

DOBRE RADY

Rozwinięta diagnostyka prenatalna wcześnie pozwala wykryć ciąże bliźniaczą i to daje rodzicom czas na przygotowanie się do podwójnej roli. Nie są w stanie przewidzieć wszystkich wymagań i okoliczności związanych z urodzeniem bliźniąt. Ale podobnie jest z rodzicami jednego dziecka, często pomimo jak najlepszego przygotowania stwierdzają, że o czymś nie pomyśleli.
Przygotowania długo wcześniej
Powinniście zgromadzić wszystkie elementy garderoby, przedmioty do pielęgnacji w dwukrotnej ilości. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, układania do snu powinny odbywać się równocześnie. Podwójny wysiłek okazuje się zazwyczaj dla mamy zbyt duży, nieoceniona jest wówczas pomoc najbliższej rodziny.
Karmienie bliźniaków
Karmienie bliźniaków piersią chociaż jest dużym wysiłkiem dla mamy pozwala na uniknięcie wszelkich niedogodności związanych z butelkami, i przygotowywaniem mieszanki mlecznej. Najlepiej jeśli możliwe jest karmienia równocześnie z obu piersi, pozwala to sprawniejsze karmienie oraz zaoszczędza czas, który można przeznaczyć na wypoczynek . to duży wysiłek fizyczny, ale eliminuje ogromne zamieszanie z tuzinem butelek i litrami mieszanki mlecznej. Podczas przystawania niemowląt do piersi należy zwrócić uwagę aby czynić to naprzemiennie. Unikać należy sytuacji kiedy każde z bliźniąt ssie swoją pierś. Jeśli okazuje się, że mama ma niewystarczającą ilość pokarmu rozwiązaniem jest karmienie jednego z nich piersią, a drugiego z butelki, oczywiście na przemian. W przeszłości stosowano regułę, że karmiono piersią dziecko mniejsze, natomiast większe było karmione sztucznie.
A jak butelką
Karmienie bliźniaków za pomocą butelek wymaga pomocy jeśli chcemy aby były karmione jednocześnie. Jeśli jednak mama musi radzić sobie sama pozostaje karmienie jednego po drugim, co niestety zmniejszy czas przeznaczony a wypoczynek i ewentualne obowiązki domowe.
Dla mamy
Mama dwojaczków ma mniej czasu na wszystko, musi być bardzo zorganizowana, lub mieć pewną pomoc w każdej sytuacji. Zapewne dobrymi rozwiązaniami będą : pieluch jednorazowe ( nie wymagają prania i prasowania), gotowe posiłki dla starszych bliźniąt (nie wymagają przygotowywania). Mama bliźniąt wymaga możliwie najlepszego odżywania, gdyż nakład energii związany z karmieniem dwojga niemowląt jest dużo większy. Uważa się, że mama bliźniaków potrzebuje 500 kcal więcej niż mama jednego dziecka.

Offline Antalis

Ciąża mnoga czyli...
13 Grudnia 2006, 19:30
Ok mąz w pracy to Aga szaleje :P
ZDJECIA USG BLIZNIAT :)
4 tydzien


6 tydzien

10 tydzień

20 tydzień


"Cos" 3D
:)
A teraz cos 4D :)
Blizniaki
We dwoje
A tu dla ciekawskich 3 szczescie :)

Oto pare wiadomości o bliźniakach - teksty mamu własniej takiej dwojki :)
POROD BLIZNIACZY :
Rodzaj bliźniaczego porodu zależy od wielu czynników, jednym z nich jest położenie płodów względem siebie. Wyróżnia się 9 kombinacji ułożenia! A tylko w ok. 50% przypadków jest to położenie główkowo-główkowe (najkorzystniejsze).

Wyróżniamy następujące możliwe ułożenia płodów względem siebie:
 :arrow: główkowo - główkowe
 :arrow: główkowo - miednicowe
 :arrow: główkowo-poprzeczne
 :arrow: miednicowo-główkowe
 :arrow: miednicowo-miednicowe
 :arrow: miednicowo - poprzeczne
 :arrow: poprzeczno - główkowe
 :arrow: poprzeczno-poprzeczne
 :arrow: poprzeczno-miednicowe

Od rodzaju ułożenia obu płodów uzależniony jest między innymi rodzaj porodu - tylko w przypadku główkowego ułożenia bliźniąt poród drogami natury nie budzi zastrzeżeń (o ile nie wystąpią inne przeciwwskazania). Inne rodzaje porodu to cesarskie cięcie lub też poród drogami natury pierwszego płodu i cesarskie cięcie w przypadku drugiego płodu. Była to możliwość, która mnie osobiście przerażała najbardziej - dwa rodzaje porodu za jednym zamachem... Na szczęście moi chłopcy byli obaj ułożeni główkowo i udało mi się urodzić ich obu drogami natury.

Lekarze muszą być jednak przygotowani na taką konieczność i zadbać o odpowiedni sprzęt oraz przygotowanie sali operacyjnej i zestawuu anastezjologicznego. Podczas mojego porodu na sali obecny był całkiem spory zespół, zaopatrzony w dużą ilość maszyn:
dwóch położników i dwie położne
dwóch neonatologów
anastezjolog - ja miałam wykonane znieczulenie zewnątrzoponowe (co mogło się też okazać konieczne w razie cięcia cesarskiego)
instrumentariuszka

Do tego był też obecny mój mąż no i ja... Z maszyn i urządzeń pamiętam dwa aparty do KTG i aparat USG. Na pewno były też zestawy porodowe, zestawy do opieki nad noworodkami, zestaw anastezjologiczny, zestaw płynów infuzyjnych i leków (chociażby oksytocyna), rezerwa krwi.

Nawet przy położeniu główkowym obu płodów poród siłami natury może być jednak niemożliwy - jeżeli stanowi on potencjalne niebezpieczeństwo dla bliźniąt. Są to następujące sytuacje: poród przed 32 tygodniem lub masa ciała noworodków poniżej 1500 g, znaczna różnica w masie ciała drugiego noworodka (20% większa niż pierwszego bliźnięcia), jednoowodniowa ciąża bliźniacza. W takich przypadkach konieczne jest przeprowadzenie cesarskiego cięcia. Ciekawe jest, iż identyczny wzrost obu bliźniąt wewnątrz macicy spotyka się jedynie w 1-2% przypadków! W pozostałych rozwój ten jest zróżnicowany. W około 20% ciąż bliźniaczych różnice te wynoszą od 15-25%. (Oznacza to, że moje dzieci należały do tej bardzo nielicznej grupy bliźniąt o identycznej masie ciała - różnica wynosiła raptem 10 gram).

Czy wszystkie bliźnięta to wcześniaki?

Niektórzy naukowcy uważają, że bliźnięta osiągają dojrzałość 2 tygodnie wcześniej niż dzieci z ciąży pojedynczej. Za poród przedwczesny uważają oni ciąże zakończone przed 35 tygodniem. Wg WHO poród przedwczesny to poród przed 37 tygodniem ciąży. Zgodnie z tymi informacjami ponad połowa bliźniąt rodzi się przed czasem

Przyczyny porodu przed terminem


Przyczyny porodu przedwczesnego to różne zakażenia, wielowodzie, krwawienia, niewydolność szyjki macicy, wady wrodzone macicy, nadmierne rozciągnięcie mięśnia macicy, stres. Ryzyko porodu przedwczesnego może zostać stwierdzone na podstawie badania zmian szyjki macicy. Ogromnie ważna jest ocena długości szyjki i rozwarcia jej ujścia. Podczas mojej ciąży przy każdej wizycie u lekarza prowadzącego miałam wykonywane te badania.
Czas trwania ciąży bliźniaczej może zostać przedłużony przez zastosowanie metod profilaktycznych. Są to: hospitalizacja, reżim łóżkowy, szew okrężny na szyjkę macicy, środki farmakologiczne, znoszące przedwczesne skurcze mięśnia macicy (np. fenoterol, salbutamol, preparaty magnezu)

Imiona
Wybór imienia dla dziecka to zwykle bardzo złożony proces - kobiety często jeszcze zanim zajdą w ciążę, wybierają imiona, zastanawiają się, przeglądają księgi imion i kalendarze. Tatusiowie albo mają jakiś faworytów, albo zdają się całkowicie na wybór żony. Po zrobieniu testu ciążowego większość z nas ma wybrane imię dla jednego dziecka, w wersji dla dziewczynki i dla chłopca. Gdy dowiadujemy się, że będziemy mieli bliźnięta - wszystko najczęściej zaczyna się od początku. Przy wyborze imion dla bliźniąt kierujemy się zwykle innymi kryteriami niż przy jednym dziecku.
Możliwości kombinacji jest wiele:
imiona zaczynające się na tę samą literę,
imiona o podobnym brzmieniu, np.: Dominika i Weronika, Paweł i Gaweł, Emilia i Amelia,
podobne imiona, np.: Dominik i Dominika,
imiona znanych par, np.: Jaś i Małgosia, Jacek i Agatka, Jacek i Placek, Piotr i Paweł.

Taki wybór podkreśli jeszcze bardziej połączenie i jednolitość waszych bliźniąt. Czy naprawdę jednak tego chcecie? Moim zdaniem przy wyborze imion dla bliźniąt tych kombinacji powinniśmy właśnie unikać. Bliźnięta i tak traktowane są jako para albo nawet jako jedność. Bardzo podobne dzieci, jednakowo ubrane i o podobnych imionach - będą miały niewielką szansę występowania jako jednostka. Zawsze będą częścią pary.

Należy też pamiętać, iż jednakowo brzmiące imiona albo imiona zaczynające się na tę samą literę (wtedy dzieci mają takie same inicjały) mogą prowadzić do pomyłek. Bliźnięta mają jednakową datę urodzenia, jednakowe imiona rodziców, często bardzo zbliżony numer PESEL - jeśli mają też jednakowe inicjały - w erze komputerów i adresów emailowych, w których często podajemy tylko pierwszą literę imienia - można mieć wątpliwości, czy chodzi o Jasia Kowalskiego (j.kowalski) czy Jakuba Kowalskiego (j.kowalski).
Wybierajcie raczej imiona różniące się między sobą, o odmiennych literach początkowych, o odmiennych skrótach, aby uniknąć mylenia dzieci. Przy wyborze pamiętajcie też o tym, żeby imiona miały podobną "wartość" - albo oba powinny być bardzo popularne, albo oba wyszukane i rzadko spotykane.

TUTAJ znajdziecie wiele wiadomosci które przydadzą sie w wyborze wózka

A tutaj strona poświęcona blizniakom i problemom zwiazanym z ich wychowaniem,karmieniem itp.

Offline Maja Kobieta

 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • Total likes: 0
 • data ślubu: 28 sierpnia 2004r.
Ciąża mnoga czyli...
14 Grudnia 2006, 08:29
To ja z innej beczki, jest tak apara aktorska Radosław Pazura i Dorota Chotecka i wczoraj Chotecka urodziła bliźnięta. Poród był porodem naturalnym a na świat przyszła dziewczynka i chłopczyk  :mrgreen:

Offline ulunia Kobieta

Ciąża mnoga czyli...
8 Stycznia 2007, 10:29
Maja wczoraj wpadła mi w ręce gazetka "M jak miłość" czyli wszystko z planu o serialu - i własnie Radosław Pazura (grający Petera Schmidta) dementował te doniesienia - mówił ze to najgorsza PLOTKA jaką kiedykolwiek zmyslono i nim i jego zonie - wczesniej wiele mediów podawało ze akurat ta para ma problemy z poczęciem dziecka wiec to naprawde musi byc przykre dla nich  :boks_4:

Offline monia

 • złośliwy skorpionek :)
 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • Total likes: 0
 • data ślubu: 04.06.2005
Ciąża mnoga czyli...
8 Stycznia 2007, 11:00
Cytat: "ulunia"
to najgorsza PLOTKA jaką kiedykolwiek zmyslono i nim i jego zonie - wczesniej wiele mediów podawało ze akurat ta para ma problemy z poczęciem dziecka wiec to naprawde musi byc przykre dla nich


tia.. tez słyszałam,ze sa pacjentami jednej z klinik leczących niepłodnośc.. taki żart jest bardzo bolesny :/

a.katarzyna

 • Gość
Ciąża mnoga czyli...
13 Marca 2007, 13:32
Cytat: "Antalis"
Szansa na urodzenie bliźniąt wzrasta, gdy w bliskiej rodzinie przyszłej matki lub ojca urodziły się wcześniej bliźnięta lub trojaczki.

a więc:
1.moja tesciowa ma brata, któremu urodziły sie bliźniaki
2.teść ma siostrę, ktorej też urodziły się bliźniaki
(jeszcze jest kuzynka, która też ma bliźniaki - innych narodzin bliźniąt nie zaobserwowałam)

w mojej rodzinie tylko dalekie kuzynostwo ze strony taty ma bliźniaki a zatem od strony męża jestem bardzo "naznaczona bliźniactwem"  :mdleje:

Offline M

Ciąża mnoga czyli...
14 Marca 2007, 15:14
a.katarzyna-ale to jest w przypadku bliźniąt dwu jajowych(ta zasada)a w przypadku jednojajowych(b.b.podobnych )nie ma nic do rzeczy

Offline martulka Kobieta

Ciąża mnoga czyli...
14 Marca 2007, 21:25
Super są te filmiki z usg 4D. Najbardziej urzekł mnie filmik z trojaczkami, wyglądają jakby spały na łózku piętrowym :)

Offline -SpinkA- Kobieta

Ciąża mnoga czyli...
16 Marca 2007, 15:16
Mój kolega z pracy ma trojaczki: JASIA, STASIA i MAŁGOSIĘ  :los:

Wszytkie są jednojajowe, wszystkie strasznie sweet. Mają już 3 latka i chłopcy już wykazują się bardzo dużą opiekuńczośćią w stosunku do tej jedynej siostrzyczki... a jeszcze jak ten kolega raz przyszedł z nimi wszystkimi do nas do biura i mama ubrała ich prawie tak samo to w oczach nam się potroiło  :mdleje:

Offline Vall Kobieta

Ciąża mnoga czyli...
5 Kwietnia 2007, 12:52
Antalis - czyli jak rozumie, patrząc na fotki z 4 tyogdnia - jakby były bliżniaki to byłby dwie "kropeczki"???  :drapanie: Bo na fotce z 6-tego wygląd ajak ejdna a wew. 2 maluchy??  :drapanie:

Czyli tak naprwde dopoki serduszka sie nie namierzy to nie wie się za wiele, czy po fotce USG mozna cosik wynioskować??

Offline Antalis

Ciąża mnoga czyli...
5 Kwietnia 2007, 13:26
Cytat: "Vall"
Czyli tak naprwde dopoki serduszka sie nie namierzy to nie wie się za wiele, czy po fotce USG mozna cosik wynioskować??

Chyba nie za bardzo a przynajmniej nie na poczatku ( chyba ).
Pisałam Wam w moim watku o kolenazce ktora miala rodzic i przytyla 25 kg.
Teraz lezy w szpitalu.Nadal nie urodziła.Co gorsza okazało sie ze byc moze ma blizniaki !!Bardzo prawdopodobne bo sama jest z blizniat tyle ze druga dzidzia obumarła. A tyle razy miała robione USG i nikt nic nie wykrył. Okazało sie rowniez ze ten drugi maluszek ma bardzo malenka glowke w porownaniu do tłowia.
Najgorsze jest to ze jeden lekarz widzi teraz bliznieta a drugi nie :bredzisz:
Ja rozumiem ze z poczatku dzidzia moze sie ukryc i na USG widoczne jest tylko jedno malenstwo ale w 9 miesiacu zeby dwojki dzieci nie bylo mozna stwierdzic  ... paranoja.

Offline Vall Kobieta

Ciąża mnoga czyli...
5 Kwietnia 2007, 13:48
Cytat: "Antalis"
Ja rozumiem ze z poczatku dzidzia moze sie ukryc i na USG widoczne jest tylko jedno malenstwo ale w 9 miesiacu zeby dwojki dzieci nie bylo mozna stwierdzic ... paranoja.


no to prawda , SZOK :mdleje:

Offline ulunia Kobieta

Ciąża mnoga czyli...
5 Kwietnia 2007, 15:54
Cytat: "Antalis"
Okazało sie rowniez ze ten drugi maluszek ma bardzo malenka glowke w porownaniu do tłowia.


byc moze doszło do tzw. podkradania  :drapanie:

Cytat: "Antalis"
ale w 9 miesiacu zeby dwojki dzieci nie bylo mozna stwierdzic


przy dzisiejszej technice i apraturze ?? to jakis cyrk na kółkach  :drapanie:

Offline Nioka27 Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
30 Grudnia 2007, 19:54
Witam. My spodziewamy sie bliźniąt. U mnie w rodzinie nie było żadnych, jedynie od strony męża. Jego babcia była z bliźniąt i jeden kuzyn też ma bliźniaki. Nasze maleństwa są dla nas miłym zaskoczeniem, choć przyznam, że ja zawsze chciałam mieć bliźnięta. :)

Offline Anjuschka Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
30 Grudnia 2007, 21:28
Bliźniak to ja - i to na dodatek jednojajowy.

W rodzinie mojej nie ma bliźniaków.... może jedynie w tej bardzo dalekiej.

Sama chyba nie chciałabym urodzić bliźniąt... a jak już by było, to mniej więcej wiem, co takie bliźniaki myślą. Ach ta rywalizacja....

Offline met Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
30 Grudnia 2007, 21:55
Moja babcia (Mama Mamy ;-) ) urodziła bliźnięta. Jej syn (brat Mamy) ma bliźnięta i córka (siostra mamy) również.
Wszystko jednojajowe.

Nie mam pojęcia, czy w takim razie jestem w 'grupie ryzyka' :D

Offline liliann Kobieta

 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • Total likes: 0
 • data ślubu: 30 września 2006
Odp: Ciąża mnoga czyli...
31 Grudnia 2007, 00:30
Ania Ty jesteś z bliźniaków monozygotycznych, a nie jednojaowych bo to błędne określenie...jaja to akurat mogłyście mieć dwa osobne, znaczy się, że mogłyście być dwuowodniowe  ;D ;D

Offline Anjuschka Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
31 Grudnia 2007, 08:23
no właśnie ja do końca aż tak nie wiem.

Mam nam zawsze mówiła, że jesteśmy jednojajowe, a mamy teściowa - moja babcia, że dwujajowe. Na co moja mama zawsze się oburzała i mówiła, że przecież to ona nas urodziła (CC) to lepiej wie, tym bardziej, że z zawodu jest położną.
Z siotrą byłyśmy jak dwie krople wody, teraz gdy mamy inne fryzury, to to się zmieniło... ale podobieństwo jest.

Offline liliann Kobieta

 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • Total likes: 0
 • data ślubu: 30 września 2006
Odp: Ciąża mnoga czyli...
31 Grudnia 2007, 11:16
...ale monzygotyczne jesteście na pewno....
Jednojajowe to błędne określenie...

Offline Anjuschka Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
31 Grudnia 2007, 11:22
Ja się na tych medycznych określeniach nie znam :P

Człowiek całe życie się uczy!

Offline ela Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
25 Stycznia 2009, 14:17
Mariola wątek dla Was :)

I specjlane foteczki :)


Offline Mariolka Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
30 Stycznia 2009, 18:57
ela bardzo ci dziekuję
ładne zdjecia
ciekawe jak moje wyglądają w środku tak w 4D?

Offline Mariolka Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
17 Lutego 2009, 12:38
...ale monzygotyczne jesteście na pewno....
Jednojajowe to błędne określenie...

ale takie określanie używają nawet lekarze ginekolodzy
tak mi własnie powiedział wczoraj lekarz:
wydaję mi się,że są jednojajowe...

już wiem na bank,że są dwuowodniowe, czyli każde ma swój worek owodniowy

Offline liliann Kobieta

 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • Total likes: 0
 • data ślubu: 30 września 2006
Odp: Ciąża mnoga czyli...
17 Lutego 2009, 15:34
używają bo cząść pacjentek na słowo
m o n o z  y g o t y c z n e zrobi wielkie oczy
myślisz, że ile można tłumaczyć..
sama używam jezyka obiegoweg, żeby ktoś po drugie stronie łatwiej zrozumiał

Offline Mariolka Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
17 Lutego 2009, 15:39
Cytuj
m o n o z  y g o t y c z n e zrobi wielkie oczy
myślisz, że ile można tłumaczyć..

ale pacjent nie musi mieć wykształcenia medycznego, aby odwiedzić gabinet...
to są terminy dla lekarzy, a dla pacjenta moim zdaniem wystarczy:jednojajowe(pewnie to zrozumie)

Offline liliann Kobieta

 • Global Moderator
 • Chuck Norris
 • Total likes: 0
 • data ślubu: 30 września 2006
Odp: Ciąża mnoga czyli...
17 Lutego 2009, 15:58
owszem Mariol, ale jak mamy się trzymać zasad to określenie jednojajowy jest nieścisłe...
a ze obiegowo mówi sie tak jak się mówi, to lekarze też w ten sposób ciąże nazywają

nie wiem co Ci nie pasuje
to że poprawiam na "monozygotyczna", czy to, że lekarz używa "jednojajowa"

Offline Mariolka Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
18 Marca 2009, 16:47
z jednej strony nie mogę się już doczekać ruchów dzieci,ale z drugiej strony się boję,że zaraz będę miała dość.Lekarka powiedziała,że będę czuła ruchy w całym brzuchu i że dzieci będą kopać również siebie nawzajem

Offline -SpinkA- Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
26 Czerwca 2009, 22:08
Ja się właśnie dowiedziałam, że będę miała bliźniaki  ;D
Jestem w 12 tyg.

Offline Kasia* Kobieta

Odp: Ciąża mnoga czyli...
26 Czerwca 2009, 22:13
wow Spinka gratulacje!
kooope lat Cie na forum nie było ;D
wpadaj do nas częściej :)

wszytsko Naj z okazji 3 rocznicy ślubu :)
Wszyscy mówią mi - kiedyś przyjdą lepsze dni, ktoś na dobre zmieni mnie, czekam na ten dzień